Dołącz do nas:

BHP w Polsce i na świecie

2016 06 29 | BHP w Polsce i na świecie

Wywiad z najmłodszą uczestniczką Mistrzostw Kadry BHP

Karolina Gwardecka jest studentką Politechniki Łódzkej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Była najmłodszą uczestniczką Mistrzostw Kadry BHP, która przeszła do drugiego etapu konkursu. Zapytaliśmy Karolinę o zainteresowania oraz plany zawodowe:

czytaj więcej ›

2016 06 27 | BHP w Polsce i na świecie

Zimne napoje przysługują pracownikom w czasie upałów

Zimne napoje przysługują osobom wykonującym pracę w wysokiej temperaturze związanej z czynnikami pogodowymi, jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28°C. Natomiast pracownicy pracujący na otwartej przestrzeni muszą otrzymywać napoje, gdy temperatura jest wyższa niż 25°C.

czytaj więcej ›

2016 06 23 | Artykuły eksperckie

Wynagrodzenie służby BHP

Pracownicy służby BHP są dość specyficznymi pracownikami, gdyż zakres ich obowiązków praktycznie ustalony został przez prawodawcę w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie), który to w sposób zamknięty określa zadania, jakie są nałożone na pracowników służby BHP. Pracodawca natomiast uprawniony jest jedynie do organizacyjnego kreowania ustalonych zadań np. poprzez organizacyjne wskazanie w jaki sposób praktycznie pracownik służby BHP ma spełnić obowiązek polegający na „bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń” Pracodawca może np. zastrzec rodzaj i formę raportu jakiego oczekuje od pracownika.

czytaj więcej ›

2016 06 21 | BHP w Polsce i na świecie

Uznanie kwalifikacji do wykonywania w Polsce zawodów w dziedzinie bhp

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znalazł się projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej ›

2016 06 20 | BHP w Polsce i na świecie

Miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy rozdane

Zakład Ubezpieczeń informuje, że już 315 umów zostało zawartych pomiędzy pracodawcami a ZUS w ramach programu dofinansowania projektów wspierających poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarezerwowana na ten cel w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota wyniosła w tym roku 47,7 mln zł i była wyższa od puli środków z 2015 r. aż o 11 mln zł. 

czytaj więcej ›

2016 06 08 | BHP w Polsce i na świecie

Palarnie w zakładach pracy

Już kilka lat temu został wprowadzony zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów pracy. Mimo wprowadzonego zakazu palenia w tych miejscach, ustawodawca dopuszcza tworzenie przez pracodawcę specjalnie wydzielonych miejsc dla palących, tzw. palarnie.

czytaj więcej ›

2016 06 02 | BHP w Polsce i na świecie

Kancelaria Prawna Wojewódka i Wspólnicy partnerem merytorycznym Koalicji

Miło nam poinformować, że Kancelaria Prawna Wojewódka i Wspólnicy została partnerem merytorycznym Koalicji Bezpieczni w Pracy.

czytaj więcej ›

2016 06 01 | Artykuły eksperckie

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych

wyjaśnienie przepisów przejściowych cz. I

W dniu 22 lutego 2016 roku weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy określające zasady zawierania umów na czas określony. W wielu firmach w dniu wejścia w życie ustawy trwały  umowy na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 roku. Ustawa nowelizująca, w przepisach przejściowych rozstrzyga jak traktować umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie ustawy, a trwające w dniu 22 lutego 2016 roku.

czytaj więcej ›