Dołącz do nas:

Artykuły eksperckie

2016 07 19

Nabycie uprawnień do przeprowadzania szkoleń okresowych

W przypadku problematyki przeprowadzania okresowych szkoleń w praktyce występują często wątpliwości czy posiadane przez pracowników zaświadczenia o odbyciu szkolenia zostały przez nich uzyskane zgodnie z przepisami prawa. Wątpliwości te wynikają z nieprecyzyjnego wskazania w § 5 pkt. 3) Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej Rozporządzenie) przesłanek, jakie muszą zostać spełnione przez wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu BHP.

czytaj więcej ›

2016 07 18

Kwestie BHP w pakiecie „100 ułatwień dla przedsiębiorców”

Przedstawiony 9 czerwca przez ministra Morawieckiego tzw. Pakiet dla Przedsiębiorców, oprócz spraw podatkowych i prawnych, obejmuje również kilka kwestii związanych z przepisami BHP i prawem budowlanym.

czytaj więcej ›

2016 07 15

Szkolenia BHP dla obcokrajowców

Co roku do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, którzy chcą podjąć tu pracę. Część z nich myśli o pracy sezonowej, a część chce na stałe zmienić miejsce zamieszkania. Jednak przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych obowiązków niezbędne jest odbycie szkolenia BHP. Pracodawcy zatrudniający obcokrajowców muszę jednak pamiętać, żeby tak je przeprowadzać, żeby były zrozumiałe.

czytaj więcej ›

2016 07 14

Kopalnie zainwestowały niemal 2,2 mld zł w profilaktykę zagrożeń

Według wyliczeń „Dziennika Gazety Prawnej”, w ciągu ostatnich dwóch lat kopalnie zainwestowały niemal 2,2 mld zł w profilaktykę zagrożeń. Choć zakładów wydobywczych jest mniej, bezpieczne wydobycie kosztuje coraz więcej.

czytaj więcej ›

2016 07 12

Możliwość wykonywania szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni

Problematyka przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służby BHP praktycznie w całości wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie). Zawiera ono zamknięty katalog zadań, które obligatoryjnie zobowiązana jest wykonywać służba BHP, nie przewiduje natomiast prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bhp, o których mowa w art. 2373 § 2 K.p.

czytaj więcej ›

2016 07 08

FIRE|EXPO 2016 na PGE Stadionie Narodowym: 21 lipca 2016

Miesiąc lipiec 2016 obfituje w ważne wydarzenia poświęcone bezpieczeństwu: Szczyt NATO (zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego), Światowe Dni Młodzieży (specjalne wymogi bezpieczeństwa) oraz  w samym centrum tych wydarzeń 21 lipca br. coroczna największa specjalistyczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu  – Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016. W samym sercu Warszawy, na PGE STADIONIE NARODOWYM już po raz trzynasty spotkają się liderzy światowych marek zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, projektanci oraz specjaliści ds. p.poż podczas największego wydarzenia branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

czytaj więcej ›

2016 07 07

Odzież ochronna musi być najwyższej jakości

TAURON Dystrybucja S.A. należy do Grupy TAURON, drugiego co do wielkości polskiego koncernu energetycznego. Jako Operator Elektroenergetycznego Systemu Dystrybucyjnego jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Eksploatuje sieci elektroenergetyczne o łącznej długości prawie 260 tys. km linii (naziemnych i podziemnych), która zasila około 57000 stacji transformatorowych. Zatrudnia około 9800 pracowników, w tym prawie 4500 elektromonterów i operatorów sprzętu, którzy każdego dnia wykonują bieżące prace eksploatacyjne i remontowe. Wykonując swoje obowiązki są narażeni na wiele zagrożeń w miejscu pracy, w tym działanie łuku elektrycznego.

czytaj więcej ›

2016 07 06

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. 44. edycja.

W dniu 29 lutego 2016 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

czytaj więcej ›

2016 07 05

Nakazy dotyczące BHP obowiązują również zleceniobiorców

Adresatem obowiązków z kodeksu pracy dotyczących bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy jest nie tylko pracodawca, ale m.in. zleceniodawca.

czytaj więcej ›

2016 07 04

Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk nie wyliczonych bezpośrednio w treści rozporządzenia

Przepisy dotyczące szkoleń bhp nie ulegają aktualizacji od wielu lat, jednak zmiany organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach wywołują liczne pytania. Dawniej oczywistym było, że sprzedawca czy kasjer byli kierowani na szkolenia dla stanowisk robotniczych, jednak postępująca mechanizacja i informatyzacja, złożoność przeprowadzanych procesów pracy, skutkujące w praktyce ograniczaniem do minimum roli wysiłku fizycznego na rzecz umysłowego (obsługa komputera, udzielanie porad klientom), każe zastanowić się, czy takie szkolenie jest dla nich odpowiednie. Jak do celów realizacji wymogów przepisów zdefiniować „stanowisko robotnicze”? W jakiej grupie powinni być szkoleni pracownicy takich zawodów jak np. fizjoterapeuta, archiwista. Jaki jest okres ważności odbytych przez nich szkoleń?

czytaj więcej ›

2016 07 01

Praca podczas upałów – obowiązki pracodawców

Kiedy temperatury rosną, rośnie również liczba obowiązków pracodawcy względem pracownika. Kodeks Pracy mówi o tym, że pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Co powinien zrobić pracodawca, aby jak najlepiej zadbać o swoich pracowników w tym gorącym okresie?

czytaj więcej ›