Dołącz do nas:

Artykuły eksperckie

2016 11 29

Warunki magazynowania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Zbliża się okres świąteczno-noworoczny, który tradycyjnie obfituje w uroczystości, dające pretekst do wykorzystania różnego rodzaju środków i materiałów pirotechnicznych. Warto w tej sytuacji przypomnieć o wymaganiach odnośnie magazynowania i sprzedaży tych produktów, zapewniających bezpieczeństwo pożarowe pracownikom oraz osobom kupującym.

czytaj więcej ›

2016 11 28

Forum Prawa Pracy 2016 – relacja

XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy już za nami. Organizatorem wydarzenia była firma SEKA S.A . – jeden z Koalicjantów Koalicji Bezpieczni w Pracy.

czytaj więcej ›

2016 11 24

„Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016” – relacja z konferencji

Jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie bezpieczniej – to główny wniosek wynikający z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016”. 8 listopada w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prezentująca wyniki badania opinii. Szkolenia i poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy – to dwie kwestie,  którym prelegenci poświęcili najwięcej czasu podczas dyskusji panelowej.

czytaj więcej ›

2016 11 23

CWS-boco na Forum Nowoczesnego BHP

CWS-boco, firma przewodnicząca Koalicji „Bezpieczni w Pracy”, zaprezentowała dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz efektywną organizację miejsca pracy na masterclass Forum Nowoczesnego BHP, które odbyło się w Warszawie w dniach 27-29 września br.

czytaj więcej ›

2016 11 22

Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku

Jednym z warunków decydujących o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy jest ustalenie wystąpienia przyczyny zewnętrznej. Niejednokrotnie nawet w sytuacjach pozornie mało skomplikowanych, wskazanie takiej przyczyny może sprawiać trudności, zwłaszcza początkującym adeptom służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wątpliwości w tym obszarze ujawniają się zazwyczaj nie na etapie zatwierdzania dokumentacji przez pracodawcę, choć bywa i tak, ale przede wszystkim po skierowaniu dokumentacji powypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek pracownika, ubiegającego się o świadczenia odszkodowawcze.

czytaj więcej ›

2016 11 18

Liczebność Służby BHP a pracownicy tymczasowi

Niezbędną liczbę pracowników służby BHP zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do pracy określonej ustala się na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej ›

2016 11 16

Choroba zawodowa

Definicja legalna choroby zawodowej została przedstawiona w art. 2351 k.p. „Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

czytaj więcej ›

2016 11 08

BHP po polsku – jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie bezpieczniej

 

Zdystansowani, formaliści, spragnieni wiedzy i ryzykanci, to dominujące postawy względem bezpieczeństwa pracy w Polsce – wynika z analizy behawioralnej przygotowanej w ramach trzeciej już edycji badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016”. Ponad połowa przebadanych pracowników, podobnie jak dwa lata temu, wybrałaby bezpieczne miejsce pracy, a nie to lepiej płatne. Najnowszy raport Koalicji Bezpieczni
w Pracy wskazuje też na inne zjawiska na rynku pracy, które mają wpływ na bezpieczeństwo tj. praca bez umowy, wysoki odsetek zakładów pracy, gdzie nie prowadzi się w ogóle szkoleń z BHP czy stres jako jeden
z niedoceniony czynników zagrożenia w pracy.

czytaj więcej ›

2016 11 07

Konsekwencje, koszty i sposoby przeciwdziałania skutkom długotrwałej pracy w pozycji stojącej

Pracę stojącą wykonuje 30 procent społeczeństwa. Wielogodzinne stanie jest bardzo obciążające dla organizmu. Mocno je odczuwają zarówno układ kostno-mięśniowy, jak i krążenie. Zmęczenie spowodowane długotrwałym wykonywaniem pracy w pozycji stojącej, to nie tylko kwestia osobistego dyskomfortu pracownika. To także przyczyna wielu wypadków i zranień, które powodują  spadek wydajności oraz wzrost kosztów pracy.

czytaj więcej ›