Dołącz do nas:

BHP w Polsce i na świecie

2016 12 28 | BHP w Polsce i na świecie

BHP w 2016 roku – pierwszy od pięciu lat wzrost liczby wypadków

Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrosła liczba wypadków przy pracy. Prawie 60 proc. z nich spowodowanych zostało nieodpowiednim zachowaniem pracownika. Członkowie Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują na kluczowe aspekty, które mogą przyczynić się do poprawienia tych statystyk w przyszłości. 

czytaj więcej ›

BHP w Polsce i na świecie

Optymalizacja kosztów pracy

W moim przekonaniu zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne, w tym poszukiwanie oszczędności, wzrost bezrobocia, rozszerzanie się sfery usług spowodowały odchodzenie od klasycznego modelu organizacji pracy i tradycyjnych form zatrudnienia. Do tempa i skali tych zmian przyczyniły się również nowelizacje przepisów prawa pracy na przestrzeni ostatnich lat, które w większym stopniu uwzględniały interes pracodawców – podkreśla dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert ds. stosunków pracy z Instytuty Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

czytaj więcej ›

2016 12 20 | Artykuły eksperckie

Badania wstępne pracowników przeniesionych w ramach 231 k.p.

Szkolenie z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 2373 k.p. w szczególności w zakresie § 2 wskazanego przepisu „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę” zobowiązani są odbyć ponownie pracownicy którzy zostaną przeniesieni do nowego pracodawcy po przez zawarcie nowych umów o pracę z nowym pracodawcą. Taki obowiązek nie istnieje zaś w przypadku przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy w drodze art. 231 k.p. Pamiętać należy, iż wyłącznie pracownicy nie przeniesieni w drodze art. 231 k.p. nawiązują nowy stosunek pracy z nowym pracodawcą w związku z czym należy dokonać wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wymaganych w przypadku zatrudnienia nowego pracownika przez Pracodawcę.

czytaj więcej ›

2016 12 19 | BHP w Polsce i na świecie

Nad terminowością badań lekarskich czuwa pracodawca

Pracodawca, jako odpowiedzialny za system zarządzania bhp w zakładzie pracy, powinien wyznaczyć (np. w regulaminie organizacyjnym) osobę, do której zadań będzie należało przestrzeganie terminów badań lekarskich i szkoleń bhp.

czytaj więcej ›

Artykuły eksperckie

Czy spółka należąca do grupy kapitałowej musi zatrudniać na etacie pracownika BHP?

W przedmiocie służby BHP wskazać nalży, iż zgodnie z art. 23711 k.p. dopuszczalnym jest spełnienie obowiązku zapewnienia obsługi zadań służby BHP poprzez powierzenie tych zadań specjaliście z zakresu BHP spoza zakładu pracy, a co za tym idzie dopuszczalnym może wydawać się aby zadania służby BHP świadczyła na rzecz jednej ze spółek służba BHP zorganizowana w innej spółce grupy.

czytaj więcej ›

2016 12 13 | BHP w Polsce i na świecie

Bezpieczna praca w biurze

Zima to pora roku, która w sposób szczególny sprzyja wypadkom. Oblodzone chodniki, śliskie nawierzchnie na kilka miesięcy w roku stają się codziennością. Wnoszone do biura resztki śniegu, czy woda pozostają na schodach i posadzkach, tworząc niebezpiecznie śliską powierzchnię. Upadek czy poślizgnięcie najczęściej utożsamiane są z pechem. Tymczasem ze względu na konsekwencje traktuje się je jako wypadek przy pracy. Warto zawczasu być przygotowanym na taką ewentualność i odpowiednio zabezpieczyć wejście.

czytaj więcej ›

2016 12 09 | BHP w Polsce i na świecie

Brak szkoleń BHP – przyczyna wypadków

Pracodawcy zaniedbują przeprowadzanie szkoleń bhp, mimo że należy to do ich podstawowych obowiązków. Przez niewłaściwe szkolenia bhp aż 149 pracowników zmarło.

czytaj więcej ›

2016 12 02 | BHP w Polsce i na świecie

Pracownicy Audi w odzieży roboczej, wykonanej z tkaniny produkowanej przez TenCate Protective Fabrics

Już od roku prawie 20 tys. pracowników producenta samochodów Audi na terenie głównych zakładów Ingolstadt i w przedsiębiorstwie produkcyjnym w Neckarsulm (Niemcy), wykonuje swoje zadania w odzieży wyprodukowanej z tkaniny roboczej TenCate TecaworkTM.

czytaj więcej ›