Dołącz do nas:

BHP w Polsce i na świecie

2017 01 31 | BHP w Polsce i na świecie

Zaspy śnieżne na drogach i zamiecie: Czy można w ten sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Pracownik, który nie zjawił się w pracy (z jakiegokolwiek powodu), powinien o tym fakcie jak najszybciej poinformować przełożonego. Sposób zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy powinien zostać określony w przepisach zakładowych – jak układ zbiorowy czy regulamin – lub w umowie o pracę, gdy firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników i nie musi sporządzać regulaminu.

czytaj więcej ›

2017 01 30 | BHP w Polsce i na świecie

PIP: w mroźne dni temperatura w biurze powinna wynosić co najmniej 18 stopni C

W mroźne dni temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza – przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli tak nie jest, trzeba w pierwszej kolejności powiadomić o tym pracodawcę – powiedziała rzeczniczka głównego inspektora pracy Danuta Rutkowska.

czytaj więcej ›

2017 01 27 | Artykuły eksperckie

Sprawozdanie ZUS IWA

Zbliża się okres, kiedy pracodawcy mają obowiązek składać dokumenty rozliczeniowe, w tym w sprawie wypadków za poprzedni rok, czyli ZUS IWA. W odniesieniu do tego dokumentu możemy się natknąć na odmienne interpretacje obowiązujących przepisów prawa, których wybór może uchronić lub obciążyć zakład pracy kwotami sięgającymi nawet setek tysięcy złotych.

czytaj więcej ›

2017 01 24 | BHP w Polsce i na świecie

Bezpieczeństwo pracy – nowy standard

2017 rok będzie kluczowy do zbudowania nowego klimatu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w firmach. Dlaczego? Z końcem roku ma wejść w życie nowy międzynarodowy standard bezpieczeństwa pracy ISO 45001. Zastąpi dotychczas istniejący OHSAS 18001. Jakich zmian należy się spodziewać i jak się do nich przygotować?

czytaj więcej ›

2017 01 19 | BHP w Polsce i na świecie

Uproszczenia dla operatorów maszyn budowlanych

Nowelizacja, która likwiduje nadmierne obowiązki szkoleniowe dla operatorów tych maszyn została podpisana przez Ministra Rozwoju i Finansów i wejdzie w życie 1 kwietnia, podało Ministerstwo Rozwoju. Nowe rozwiązania są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców #100zmianDlaFirm.

czytaj więcej ›

2017 01 17 | BHP w Polsce i na świecie

Kontrola szafek pracowniczych

Szafki pracownicze przeznaczone są najczęściej na odzież pracowniczą i stanowią własność pracodawcy, który jednak, po udostępnieniu ich pracownikom, nie powinien bez wyraźnie uzasadnionej przyczyny (np. podejrzenie kradzieży) sprawdzać ich zawartości. Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca lub reprezentujący go kierownik dysponowali zapasowym kluczem do szafek pracowniczych. Nie powinni oni jednak bez uzasadnionej przyczyny robić z niego użytku, tj. otwierać szafki bez wiedzy i pod nieobecność pracowników.

czytaj więcej ›

2017 01 11 | BHP w Polsce i na świecie

Zmiany w regulacjach dotyczących BHP

Europa jest w awangardzie ustanawiania najbardziej wyśrubowanych norm dotyczących (ochrony) pracowników. Od 2008 roku liczba zgonów w miejscu pracy spadła o 25 proc. Trzeba jednak dokonać pewnych zmian. Przede wszystkim powinniśmy przeciwdziałać przyczynom powstawania nowotworów w miejscu pracy – powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen.

czytaj więcej ›

Artykuły eksperckie

Skład komisji BHP

Co do składu komisji BHP wskazać należy, iż zgodnie z art. 23712 k.p. w skład komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy (SIP).

czytaj więcej ›

2017 01 05 | BHP w Polsce i na świecie

Obowiązek zapewnienia okularów przez pracodawcę a podatek dochodowy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok pracownikom pracującym przy monito­rach ekranowych. Czy przewidziane są w tym zakresie zwolnienia podatkowe?

czytaj więcej ›

2017 01 04 | BHP w Polsce i na świecie

Wypadki przy pracy: Jak ich uniknąć?

Stres w pracy może być przyczyną zaburzeń psychosomatycznych, spadku koncentracji i popełniania błędów, co w konsekwencji prowadzi do wypadków w środowisku pracy.

czytaj więcej ›

2017 01 03 | Dobre praktyki

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dobre praktyki dystrybutorów energii elektrycznej

Praca zawodowa to aktywność, na którą poświęcamy większą część naszego życia. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzeganie wymagań w zakresie BHP jest więc jednym z kluczowych obowiązków egzekwowanych zarówno wobec pracowników, jak i zewnętrznych podwykonawców przez firmy zrzeszone w PTPiREE. Energa-Operator, innogy Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz PGE Dystrybucja stosują szereg rozwiązań prewencyjnych, które pozwalają zwiększyć świadomość pracowników w zakresie występowania zagrożeń w miejscu pracy, a także stawiają sobie za cel edukację osób niebędących pracownikami spółek. Cykliczne szkolenia, akcje edukacyjne czy materiały promujące bezpieczeństwo i higienę w zakładzie pracy mają za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku, a w konsekwencji zapewnić pełny komfort pracy pracownikom i podwykonawcom.

czytaj więcej ›