Dołącz do nas:

BHP w Polsce i na świecie

2017 02 28 | BHP w Polsce i na świecie

Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie

Jakub Nowak, główny specjalista ds. bhp, ekspert SEKA S.A. wystąpi na II Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie, 1 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy. Prelekcja nosi tytuł „Instruktaż stanowiskowy – cel, metodyka, korzyści”.

czytaj więcej ›

BHP w Polsce i na świecie

Pracodawca może wyznaczyć termin zwrotu kosztów okularów

Przepisy dotyczące obowiązku zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze są bardzo ogólne i pozostawiają pracodawcy dużą swobodę w powyższym zakresie. Nie ma przeciwwskazań, aby wyznaczył on termin na przedstawienie faktury zakupu okularów przez pracownika.

czytaj więcej ›

2017 02 22 | BHP w Polsce i na świecie

Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

W zakładzie pracy często spotykaną sytuacją jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy. Przy zmianie tej pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim ciążących.

czytaj więcej ›

2017 02 17 | BHP w Polsce i na świecie

Monotypia jest zaliczana do czynników uciążliwych w pracy

O pracy monotypowej mówimy, gdy czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. Przy częstotliwości powtarzania czynności większej niż 40 razy na minutę mięśnie nie mają możliwości odnowy swojej zdolności do skurczu.

czytaj więcej ›

2017 02 07 | BHP w Polsce i na świecie

Zwolnienia lekarskie: stres najczęstszą przyczyną absencji w pracy

Z badania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że ok. 30 proc. pracowników w Europie wskazywało, że odczuwali skutki stresu. Z kolei badania przeprowadzone kilka lat temu wśród austriackich tzw. białych kołnierzyków pokazały, że 42 proc. z nich przechodziło na wcześniejszą emeryturę z powodu chorób związanych ze stresem w pracy. Absencja w pracy to ogromne koszty dla firm, jak i systemu ubezpieczeń.

czytaj więcej ›

2017 02 06 | BHP w Polsce i na świecie

PGG: 457 wypadków przy pracy

Polska Grupa Górnicza podsumowała stan bezpieczeństwa w kopalniach w 2016 roku. Doszło w nim do 457 wypadków przy pracy, w tym do jednego wypadku śmiertelnego i jednego wypadku ciężkiego.

czytaj więcej ›

2017 02 02 | BHP w Polsce i na świecie

Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego należy oskładkować

Od środków pieniężnych wypłacanych pracownikom na pokrycie kosztów prania ubioru służbowego należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne – wynika z interpretacji ZUS.

czytaj więcej ›