Dołącz do nas:

BHP w Polsce i na świecie

2017 08 30 | BHP w Polsce i na świecie

Państwowa Inspekcja Pracy o przepracowanych lekarzach

Państwowa Inspekcja Pracy za jeden z priorytetów w działaniach kontrolno-nadzorczych uznała kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych. Jak wynika z opracowania „Bezpieczeństwo publiczne w świetle przepisów dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie”, jednym z głównych problemów są naruszenia przepisów o czasie pracy.

czytaj więcej ›

2017 08 28 | BHP w Polsce i na świecie

Najnowsze informacje BHP PPOŻ OŚ – lipiec 2017

SEKA S. A., jeden z członków Koalicji Bezpieczni w Pracy, jak co miesiąc wybrał dla Państwa 10 najważniejszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

czytaj więcej ›

Artykuły eksperckie

Co należy wiedzieć o podróży służbowej samochodem

Samochód to narzędzie pracy dla pracowników z wielu różnych branż. Choć nie są prowadzone dokładne statystyki związane z liczbą służbowych pojazdów, szacuje się, że po polskich drogach jeździ około 2 miliony służbowych aut. Na co zatem należy zwrócić uwagę, by podróż służbowym samochodem była przede wszystkim bezpieczna?

Zgodnie z kodeksem pracy, obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych. Oddając pracownikowi do dyspozycji auto służbowe, musi ono spełniać szereg kryteriów. Najważniejszym jest nienaganny stan techniczny pojazdu. Poza konsekwencjami prawnymi, występującymi zazwyczaj w przypadku poważnych zdarzeń, istnieje szereg argumentów przemawiających na korzyść dbania o bezpieczeństwo. Bo, jak się okazuje, to nie tylko inwestycja w zdrowie pracownika, ale także w dłuższej perspektywie ograniczenie kosztów ewentualnych napraw, obniżenie stawek ubezpieczeniowych, czy redukcja ryzyka strat poniesionych w tracie nieobecności pracownika.

Regulamin flotowy, a stan techniczny pojazdu

Regulamin flotowy to dokument, w którym znajdują się najważniejsze elementy związane z użytkowaniem służbowych samochodów. Jego rolą jest przede wszystkim jasne i przejrzyste określenie zasad użytkowania pojazdów. Prócz ogólnych norm, znajdują się tam reguły prywatnego użytkowania samochodów, ale przede wszystkim zasady związane z przeglądami technicznymi, wymianą opon, czy paliwem w celu zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa jazdy. Każdy pracownik używający samochodu służbowego jest zobowiązany do przestrzegania zasad, które kwalifikują pojazd do dokonania przeglądu serwisowego.

– Zapewnienie pracownikowi pojazdu, spełniającego wszystkie wymagania techniczne to pierwszy krok do bezpieczeństwa służbowej podróży – mówi Marek Mroczkowski, Kierownik Działu Flot Samochodowych firmy Inter Cars. – Równie ważny jest serwis, cykliczne przeglądy i wymiany wyeksploatowanych części w zaufanych warsztatach na elementy wysokiej jakości. Bardzo istotną kwestią są także cykliczne szkolenia dla kierowców, które pozwalają na budowanie świadomości bezpiecznej jazdy, przewidywanie możliwych zagrożeń na drodze oraz minimalizowanie ryzykownych sytuacji mogących spowodować wypadek – dodaje.

Zarządzanie ryzykiem i edukacja pracowników

Kolejnym krokiem do zapewnienia norm bezpieczeństwa jest dokładne przeanalizowanie wszystkich możliwych zagrożeń, na które narażony jest pracownik w czasie podróży służbowej. Następnie zestawia się je z historią wypadków w firmie, co pozwala określić obszary, na które szczególnie należy uważać. Edukacja pracowników w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem powinna stanowić podstawowy pakiet dla użytkowników flot służbowych – im większa świadomość zagrożeń, przyczyn oraz skutków zdarzeń niebezpiecznych, tym skuteczniejsze zapobieganie im.

Opublikowane przez Komendę Główną Policji statystyki dotyczące wypadkowości na polskich drogach w 2016 roku pokazują, że w wypadkach drogowych poszkodowane zostały 43 792 osoby, w tym śmierć poniosło 3 026 osób, a 40 766 zostało rannych. W porównaniu do 2015 roku oznacza to o 1 076 osób ofiar więcej, w tym ofiar śmiertelnych o 88 i rannych o 988 osób. Podobnie jak w roku 2015, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych – kierujący czują się wtedy pewniej, zapominając nie tylko o prędkości, ale i o prawidłowych odstępach między pojazdami.

– To w interesie przedsiębiorców leży nakłonienie kierowców aut służbowych do bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy.  Aspekt edukacyjny pełni tutaj znaczącą rolę – musimy pamiętać, że nienaganny stan techniczny pojazdu nie zastąpi zdrowego rozsądku – mówi Marek Mroczkowski z firmy Inter Cars. Wypadek samochodowy z udziałem kierowcy pojazdu służbowego to szereg konsekwencji. W najlepszym przypadku mamy do czynienia tylko ze zniszczonym samochodem i stratami materialnymi, w najgorszym ze śmiercią pracownika i osób trzecich – podsumowuje.

Artykuły eksperckie

Zakłady mechaniki pojazdów profesjonalizują się

Zmienia się branża zakładów mechaniki pojazdów. Wyższe standardy obsługi klienta, większy nacisk na kwestie bhp i prawidłową gospodarkę odpadami oraz postępująca komputeryzacja sprawiają, że warsztaty mechaniczne świadczą usługi w coraz bardziej profesjonalny sposób.

 

Profesjonalny to również bezpieczny

Praca w warsztatach samochodowych wiąże się często z ryzykiem wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego. Jak w każdej aktywności zawodowej, ryzyka wypadków nie możemy zlikwidować. Jesteśmy w stanie je co najwyżej zminimalizować. Statystyki GUS pokazują, że najczęstszą przyczyną wypadków od lat jest nieprawidłowe zachowanie pracownika w miejscu pracy – w 2016 było to ponad 60 proc. zdarzeń niebezpiecznych. Pierwszym krokiem, oprócz zapewnienia środków ochrony indywidualnej, kontroli maszyn, szeregu czynników wpływających na komfort oraz optymalizację pracy, jest edukacja pracowników. Dotyczy to całej branży motoryzacyjnej, w tym zakładów mechaniki pojazdów, gdzie zagrożenie pochodzi od spalin, chemii, przeciążeń kręgosłupa, pracy z maszynami, szlifierek, spawarek substancji łatwopalnych. – Dobrze rozłożone akcenty w działalności serwisu samochodowego prowadzą do spełnienia oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. A więc klientów, którzy otrzymują usługę na najwyższych jakościowym i fachowym poziomie, ale także pracowników, którzy mają satysfakcjonujące miejsce pracy, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Powyższe jest również korzyścią dla właścicieli serwisu, którzy realizują swoje cele ekonomiczne. Te akcenty to przede wszystkim dbałość o klienta, ale i o spełnienie wymogów prawnych, organizacyjnych, a nawet ich wyprzedzanie – Tomasz Ładosz St. Specjalista ds. Warsztatów z Inter Cars, jednego z członków Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Warsztaty samochodowe w dobie silnej konkurencji doceniają w/w ”Pańskie Oko” i wiedzą, że żeby zawalczyć o klienta, muszą zadbać o swój wizerunek, na który składa się m. in. bezpieczeństwo i higieny pracy osób zatrudnionych. Odpowiednie oświetlenie, odzież ochronna, regulaminy, jakość stosowanych części samochodowych – to wszystko pozwala dbać o dobre imię warsztatu – podsumowuje Tomasz Ładosz.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

 

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., w 2017 firma Inter Cars. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Informacje dla mediów:

Kinga Kruczek, FleishmanHillard
tel. 603 242 486
e-mail: kinga.kruczek@fleishmaneurope.com

2017 08 11 | Artykuły eksperckie

Wyzwania BHP w warsztatach samochodowych

Serwis samochodowy to miejsce, gdzie dokonuje się przeglądu oraz napraw samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Jego pomieszczenia muszą spełniać określone wymogi budowlane, organizacji pracy oraz  bhp. Sprzęt, urządzenia i narzędzia do wykonywania określonych prac powinny posiadać właściwe atesty. Usługi w takim obiekcie prowadzą wyspecjalizowani fachowcy, wyposażeni w profesjonalne narzędzia diagnostyczne, a ich bezpieczeństwo oraz komfort pracy – obok bezpieczeństwa majątku klientów (powierzonych samochodów) – jest niezmiernie ważne. Wszystkie te elementy mają doprowadzić do wykonania określonych usług serwisowych w sposób poprawny, na najwyższym poziomie jakościowym i w zadeklarowanym klientowi czasie.

Wymogi obiektu

Obiekt, w którym są prowadzone usługi, powinien mieć wydzieloną część warsztatową do wykonywania napraw, socjalną dla pracowników oraz część biurową, gdzie mieści się również biuro obsługi klienta.

Usługi te prowadzone są z wykorzystaniem odpowiedniej, nierzadko wysoce wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) umieszczonej w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych oraz nieobojętnym wpływem na środowisko naturalne.

Prawodawstwo w zakresie dostosowania obiektu budowlanego do świadczenia warsztatu samochodowego  jest coraz bardziej rygorystyczne i wymagają zastosowania wielu nowoczesnych rozwiązań takich jak wydmuchy powietrza, klimatyzacja, specjalistyczne wykończenie podłóg, ścian, instalacji elektrycznej, czy  instalacji ppoż.. Na przestrzeni ostatnich lat coraz większego znaczenia nabierają także kwestie środowiskowe związany chociażby z wydzieleniem miejsca na zużyte części samochodowe, materiały eksploatacyjne czy inne odpady powstałe w serwisie.

Specyfika warsztatu jako miejsca pracy

Serwisy samochodowe najczęściej mają określony zakres świadczenia usług. Wśród najczęściej spotykanych specjalizacji wymienić należy  naprawy mechaniczne, elektryczne, serwis systemów elektronicznych, naprawy nadwozia, lakierowanie i malowanie, przeglądy stanu technicznego pojazdów, serwis ogumienia, wykonywanie zabiegów zabezpieczających pojazdy, czy instalowanie dodatkowego wyposażenia.

W zależności od zakresu specjalizacji warsztatu na jego terenie wykorzystywane są różne technologie i narzędzia pracy.  W związku z tym w branży naprawy pojazdów mamy do czynienia z niezwykłą  różnorodnością stanowisk pracy. Możemy spotkać zarówno miejsca przystosowane do działań czysto mechanicznych, jak i te dostosowane do naprawy precyzyjnych układów sterowania czy komunikacji.

Poziom skomplikowania rozwiązań technicznych w branży motoryzacyjnej podlega ciągłemu rozwojowi i wymagana stałej dostępności zarówno do  katalogów producenckich, jak i umiejętności ich wykorzystywania. W związku z dynamicznie postępującym procesem komputeryzacji w branży motoryzacyjnej, warsztaty muszą stale szkolić swoich specjalistów oraz zapewniać im niezbędne wyposażenie kontrolno-pomiarowe.

Zdefiniowanie wyzwań ogólnych i specyficznych dla bhp

Wspomniane wyżej wyzwania przyczyniają się do coraz lepszych rozwiązań w  zakresie bhp.  Dobre praktyki prowadzą do dobrych lub bardzo dobrych wyników przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa pracy i stają się z czasem standardami w branży.

Na jakie kwestie z obszaru bhp należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku warsztatów mechaniki pojazdów?

 • zagrożenia pochodzące od lokalu/ budynku/pomieszczenia i jego wyposażenia jak np. ogólna powierzchnia pomieszczeń warsztatowych i ich prawidłowy podział i dostępność do części produkcyjnych, bytowych i biurowych
 • zagrożenia pochodzące od używanego wyposażenia techniczno-mechanicznego
  • obrażenia mechaniczne (stłuczenia, zranienia, poparzenia, substancje żrące)
  • obrażenia przez czynniki chemiczne i pyły
  • obrażenia prądem elektrycznym, promieniowanie mikrofalowe, wibracje miejscowe
  • obciążenia mentalne, psychospołeczne (wirujące części, głośność, presja czasu)
 • zagrożenia pochodzące od zastosowanego wyposażenia elektronicznego
  • np. ekran monitora działającego na wzrok
  • konieczność koncentracji na wielu elementach informacji uzyskiwanej ze sprzętu
 • zagrożenia związane z czynnikami oddziaływującymi na osoby zatrudnione/personel
  • poziomu wyszkolenia w zasadach bhp i ich stosowania
  • relacje pracownicze, atmosfera pracy
  • presja na czas, presja na rezultaty

Środki ograniczające wyżej wymienione zagrożenia to:

 • adekwatna organizacja miejsc pracy dla poszczególnych czynności technologicznych, jak kabina lakiernicza, stanowisko do spawania, stanowiska do mycia i czyszczenia części i narzędzi pracy
 • organizacja procesów i świadomość zagrożeń, profilaktyka bhp, wdrażanie dobrych praktyk
 • stosowanie odzież ochronna i środki ochrony bezpośredniej

Pakiet Bezpieczeństwa dla Warsztatów

Pakiet Bezpieczeństwa dla Warsztatów to inicjatywa spółki Inter Cars skierowana do partnerów biznesowych zajmujących się naprawą i serwisem pojazdów, mająca na celu poprawę warunków bhp w warsztatach. Ten swoisty kodeks działań, nie tylko będzie gwarantem poprawności wykonanej usługi i jej wysokiego standardu, ale przede wszystkim pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa kierowców i pozostałych interesariuszy do danej placówki, przyczyniając się  w ten sposób do poprawy wizerunku w tym zakresie całej  branży motoryzacyjnej.

Zagadnienia wchodzące w zakres Pakietu Bezpieczeństwa to przede wszystkim  dostęp do podstawowych aktów prawnych w zakresie bhp i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To także przewodnik po  procedurach w obszarze organizacji pracy, prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy. Przystąpienie do Pakietu gwarantuje również dostęp do wzorów rozmaitych dokumentów związanych z obszarem bhp, takich jako cena ryzyka, programy szkoleń, testy ewaluacyjne, instrukcje bhp, czy listy kontrolne do cyklicznych przeglądów.

Wszystkie zakłady pracy, a takim jest serwis samochodowy, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji. Współpraca Inter Cars z warsztatami opiera się również na kwestiach związanych z bhp, wśród których można wymienić ochronę przeciwpożarową i przeciw eksplozji, prawidłową obsługę maszyn/wyposażenia warsztatu, obsługę podnośnika warsztatowego i wykonywanie prac na podniesionych obiektach, prace w kanale warsztatowym,, prace lakiernicze oraz karoseryjne. Współpraca na tym polu dotyczy także kwestii prac montażowych i demontażowych w komorze silnika, prac z urządzeniami elektrycznymi czy urządzeniami ze sprężonym powietrzem, bezpiecznej pracy w obszarze kół i opon, przy napędzie gazowym, praca z chemikaliami, postepowanie z wyciekami paliw i innych materiałów eksploatacyjnych oraz utylizacja odpadów i innych materiałów eksploatacyjnych.

Dobrze rozłożone akcenty w działalności serwisu samochodowego prowadzą do spełnienia oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. A więc klientów, którzy otrzymują usługę na najwyższych jakościowym i fachowym poziomie, ale także pracowników, którzy mają satysfakcjonujące miejsce pracy, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Dbanie o kwestie bhp przynosi korzyści również właścicielom warsztatów związane z budową reputacji, która przekłada się nie tylko na wizerunek dobrego pracodawcy, ale również profesjonalnego usługodawcy.

Artykuły eksperckie

Zarządzanie kosztami we flotach lekkich

Przedsiębiorstwa niezależnie od swojej wielkości, zasobów technologicznych oraz posiadanego sprzętu powinny z zasady skupiać się na swojej działalności podstawowej i tam koncentrować swój wysiłek. Dzięki temu będą mogły poprawiać zyskowność firmy, działając bardziej efektywnie i zdobywając przewagę konkurencyjną. Coraz częściej zarządzanie środkami produkcji jako całością lub ich częścią jest powierzane firmom specjalizującym się tym zakresie. Zarządzanie samochodami firmowymi (osobowymi, dostawczymi czy też ciężarowymi), coraz śmielej jest outsourcowane do wyspecjalizowanych w tych usługach firm.

Powierzenie zadań związanych z taborem samochodowym specjalistycznym firmom pozwala zracjonalizować koszty taboru, uczynić je przewidywalnymi i utrzymywać na poziomie porównywalnym z rynkiem. Obecnie rynek proponuję cała gamę takich rozwiązań. Nawet przy małej liczbie posiadanych pojazdów czy to osobowych czy dostawczych korzystna jest współpraca z firmami zajmującymi się zarządzaniem flotą.

Współpraca ta rozpoczyna się już w momencie doboru taboru na potrzeby przedsiębiorstwa. Możliwe są różne modele – począwszy od zakupy ze środków własnych lub kredytu i samodzielne zarządzanie flotą, aż po pełny outsourcing usług przy zminimalizowaniu własnej odpowiedzialności za wszelkie ryzyka flotowe tzn. koszty serwisu, incydentów drogowych, składek ubezpieczeniowych, samochodów zastępczych oraz wartości odsprzedaży. Zarządca floty (FM) zapewnia nie tylko atrakcyjne finansowanie, ale również wyspecjalizowaną codzienną obsługę samochodów firmowych, która wraz ze wzrostem liczebności posiadanej floty staje się coraz bardziej absorbująca.

SKŁADNIKI KOSZTÓW

Wydatki związane z flotą firmową, jak każda pozycja budżetu przedsiębiorstwa, wymagają starannego skalkulowania w oparciu o wszystkie przewidywalne składniki. W tym celu niezastąpiona jest analiza wydatków związanych z finansowaniem zakupu, ale też wszystkich wydatków bezpośrednich, takich jak ubezpieczenie, paliwo, serwisowanie, naprawy, opłaty i podatki.  Pod uwagę należy wziąć również koszty pośrednie, jak  administrowanie flotą, koszt zatrudnionych pracowników, wynajęcia biura, zakupu oprogramowania, etc.

Dopiero analiza realnych kosztów dla poszczególnych rodzajów aut daje silne argumenty do decyzji o wyborze składników floty firmowej.  Poniżej przedstawione są główne składniki modelu całkowitych kosztów posiadania (TCO), który służy do takich analiz. Oprócz składników modelu opisano również obecnie stosowane praktyki ich optymalizacji.

FINANSOWANIE (do 40% TCO)  jest jednym z bardzie ważących elementów tego modelu. Często główny wysiłek jest skierowany na uzyskaniu najbardziej korzystanej ofert cenowej  przy zakupie auta.  Jednak dobierając markę, model, rodzaj silnika i wyposażenie dodatkowe trzeba wziąć pod uwagę oczekiwaną wartość  tego sprzętu przy jego sprzedaży po założonym okresie eksploatacji. Różnica pomiędzy kwotą zakupu a ceną odsprzedaży (wartość rezydualna)  stanowi rzeczywisty koszt dla przedsiębiorstwa. Często ta utrata wartości dochodzi nawet do 50% wartości początkowej po założonym okresie eksploatacji.  Po analizie może się nawet okazać, że pojazd tańszy w zakupie po odsprzedaży będzie droższym rozwiązaniem.

UBEZPIECZENIA i ADMINISTROWANIE (do 6% TCO) Przy wyborze ubezpieczenia konieczne jest zebranie i przeanalizowanie różnych ofert, przy czym przy wyborze nie cena powinna być decydująca. Ważne są też warunki dodatkowe oraz dodatkowe pakiety.  W przypadku ubezpieczeń odnawialnych co roku brana jest szkodowość z u biegłego okresu. I tutaj kluczowa rola przypada polityce flotowej wdrożonej w przedsiębiorstwie, która powinna dyscyplinować użytkowników do bezszkodowego użytkowania  powierzonego im mienia firmowego. W większości firm, w tym też w Inter Cars S.A., polityka przewiduje udział własny użytkownika w kosztach likwidowania szkody. Udział ten rośnie w zależności od ilości i wartości szkody, aż do możliwości przewidzianych w Kodeksie Pracy, a ujętych w Regulaminie Pracy.

Warto też zwrócić uwagę na wiele rozwiązań prewencyjnych proponowanych przez firmy ubezpieczeniowe, organy państwa czy fundacje branżowe. Należą do nich szkolenia praktyczne (np. eko-jazda), szkolenia teoretyczne, programy e-learningowe oraz  urządzenia techniczne jak  GPS czy urządzenia telemetryczne.

GPS umożliwia profesjonalny monitoring floty, a w nim: bieżącą lokalizację pojazdu, historię trasy, kontrolę czasu pracy, prowadzenie książki serwisowej, monitoring kosztów bieżących czy diagnostykę (a w tym styl jazdy, przeciążenia auta, wskazania czujników). Dodatkowo GPS uczy i mobilizuje do bardziej rozważnego stylu jazdy użytkownika.

KOSZTY EKSPLOATACJI  (do 30% TCO) to głównie koszty paliwa. Zależą one nie tylko od cen paliwa, ilości przejechanych kilometrów. Koszty te determinuje już sam wybór pojazdu przy jego zakupie, gdzie powinno się wziąć pod uwagę sposób użytkowania auta, oczekiwane przebiegi  i inne parametry techniczne. W celu koordynacji i kontroli nad tymi wydatkami oraz możliwości ich obniżenia stosowane są m.in. karty paliwowe, które umożliwiają bezgotówkowe rozliczanie kierowców. W swojej Polityce Flotowej firmy ściśle określają zasady korzystania z kart paliwowych pod względem kupowanych produktów, ilości i np. dopuszczalnych terminów zakupów. Karty paliwowe są obecnie w standardzie proponowanym przez firmy zajmujące się zarządzaniem flotą. Użytkownicy korzystają wówczas z korzyści, jakie powstają w wyniku efektu skali uzyskiwanego przez zarządcę floty. Dodatkowo za pomocą danych z urządzeń telemetrycznych /GPS łatwo daje się zweryfikować rzetelność rozliczeń dokonanych przy pomocy konkretnej karty paliwowej.

Na politykę flotową firmy składają się prawa i obowiązki firmy, pracownika i podmiotów zarządzających flotą.  Zawiera ona zasady i instrukcje postepowania, podaje procedury i opisuje procesy związane z flotą. Polityka definiuje również odpowiedzialność osób korzystających z pojazdów firmowych, jak i zarządzających flotą. Określa ona filozofię firmy w obszarze bezpieczeństwa flotowego i prewencji. Firmy zarządzające flotą, jak np. Motointegrator Flota z GK Inter Cars wspiera swoich klientów w definiowaniu ich własnej polityki i często występuje jako propagator dobrych i sprawdzonych praktyk, opartych na bieżących doświadczeniach z rynku.

KOSZTY SERWISU (ca 20% TCO) są praktycznie drugim do wielkości składnikiem kosztów użytkowania floty. W jego zakres wchodzą koszty serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego, przeglądów i napraw bieżących oraz wymiany elementów eksploatacyjnych. Koszty te w dużej mierze są determinowane już na samym początku przy wyborze kupowanego auta np. poprzez dopuszczalne okresy przeglądów, używane materiały eksploatacyjne, koszty części wymienianych ze względu na programy serwisowe producenta, etc.

Ważnym czynnikiem jest też decyzja o dokonywaniu przeglądów w stacjach ASO lub w wolnych stacjach serwisowych. W okresie gwarancyjnym preferowane są stacje ASO, chociaż dyrektywa GVO daje możliwość, którą Motointegrator Flota rekomenduje swoim Klientom, na wykonywanie przeglądów w pojazdach znajdujących się w okresie gwarancji w sieci niezależnych warsztatów. Wszystkie przeglądy wykonywane poprzez MI-Flota są realizowane zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych marek. Dzięki temu Klient ma pewność, że jego auto nie utraci gwarancji producenta.

Dla serwisu pogwarancyjnego sprawdzone i pewne rozwiązanie wypracował Motointegrator Flota, który zapewnia kompleksową obsługę floty klienta. A w tym przeglądy okresowe, badania techniczne, naprawy mechaniczne i powypadkowe, assistance 24h, serwis ogumienia.  Dodatkowo likwidację szkód wraz z bezpłatnym udostępnieniem pojazdu zastępczego. Współpracujące z MI-Flota warsztaty, a jest ich ok. 1000, są systematycznie audytowane przez specjalistów z MI-Q-Service. Sam zakres prac wykonanych w aucie i zastosowanych części jest monitorowany przez internetowy system IC Katalog, gdzie udostępniono moduł napraw flotowych dla warsztatów i administratorów współpracujących flot.

Program IC Katalog Online to narzędzie, które umożliwia odpowiednie zarządzanie flotą przez osoby, zajmujące się na co dzień administrowaniem aut. Platforma ta pozwala na zcentralizowanie w jednym miejscu wszelkich informacji związanych z naprawami pojazdów. Dzięki temu narzędziu administrator floty otrzymuje możliwość:

 • autoryzacji kosztów napraw,
 • kontroli nad zleceniami napraw na każdym etapie realizacji od momentu zgłoszenia,
 • kontroli nad wydatkami,
 • zapisywania pełnej historii napraw pojazdów,
 • raportowania stanu opon oraz pozostawionych depozytów w serwisach,
 • dostępu do faktur z załącznikami rozdzielającymi koszty w formacie wybranym przez Klienta,
 • bezpośredniego dostępu do katalogu części z oferty Inter Cars,
 • stałego kontaktu z pracownikami Działu Technicznego odpowiadającymi za poszczególne naprawy,
 • katalogowego wyszukiwania artykułów na podstawie marki samochodu oraz listy podzespołów,

ANALIZA KOSZTÓW

Po ustaleniu opisanych wyżej składników kosztów jest dokonywana ich agregacja i porównywanie dla rozpatrywanych rodzajów pojazdów. Te modele, dla których wartość TCO będzie miała najniższą wartość powinny być preferowane w wyborze ze względów ekonomicznych. Ostateczna decyzja o wyborze konkretnego pojazdu może być dokonana niekoniecznie ze względu na wynik analizy. Należy zwrócić uwagę, że tak przeprowadzona analiza pokazuje całkowite realne koszty utrzymania samochodów i jest często podstawą do podjęcia decyzji o rodzaju finansowania czy zarządzania flotą.

Zarządzanie kosztami floty jest ważnym elementem w działalności firmy, gdyż dotyczy w wielu firmach drugiej co do wartości pozycji budżetowej. Dokonanie analizy całkowitych kosztów posiadania (TCO) dla poszczególnych elementów floty danej firmy pozwala na ich obiektywną ocenę, dokonanie wyboru co do prowadzonej polityki flotowej, zarówno w zakresie doboru sprzętu, jak i zasad/reguł ich używania.

Przy realizacji zdefiniowanej polityki opłaca się korzystać z kompetencji wyspecjalizowanych firm jak MI-Flota, gdyż stanowią one rzetelnego partnera w relacjach z pozostałymi graczami na rynku. Doświadczenie i efekt skali, jaki MI-Flota reprezentuje są tutaj decydujące. MI-Flota oprócz kompetencji zarządczych posiada silny zespół w call center wsparty specjalistami technicznymi, ogromnym zapleczem warsztatowym (niezależne warsztaty na terenie całej Polski) oraz największym w Polsce zasobem części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn rolniczych.

2017 08 08 | Case'y i dobre praktyki

BHP w autach flotowych

Samochód firmowy na obecnym etapie rozwoju gospodarki stał się jednym z podstawowych narzędzi w prowadzeniu działalności. Rola samochodów ewaluuje od czysto technicznego narzędzia pracy dla handlowców i pracowników bezpośrednich usług po narzędzie związane z rangą stanowiska zajmowanego przez zatrudnionego, a często jest synonimem statusu danej osoby w firmie.

Coraz częściej przedsiębiorstwa, które dążą do ograniczenia kosztów związanych z utrzymaniem rozbudowanego parku samochodowego oraz do skoncentrowania się na własnej działalności, powierzają zarządzanie flotą innym firmom, które specjalizują się w tym zakresie.

Inter Cars Flota zarządza ponad 500 samochodami własnymi oraz opiekuje się ok. 80 tysiącami aut klientów zewnętrznych. Firma zapewnia specjalistyczne call center, dedykowane do codziennego kontaktu z użytkownikami oraz pełną obsługę pojazdów w niezależnych serwisach działających pod znakiem Q-Service i Perfect-Service, dbających o planowe i nieplanowe usługi dla floty.

Wypadki drogowe w Polsce (według danych Komendy Głównej Policji w roku 2016 – 33 664) pochłaniają rocznie ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych oraz ponad 4 tys. rannych. Ocenia się, że aż 40% wypadków na drogach spowodowanych jest przez osoby użytkujące auta w celach służbowych. Koszty wypadków drogowych szacuje się nawet na 34 mld złotych rocznie. A koszty społeczne i moralne nie są  możliwe do wycenienia.

Pierwszym krokiem do poprawienia bezpieczeństwa kierowcy firmowego jest spisanie i wdrożenie zasad określających prawa i obowiązki kierowcy wykorzystującego samochód do celów biznesowych. Tymczasem z wyników badania prowadzonego przez Instytut Keralla Research wynika, że aż 60 proc. firm MŚP nie stosuje „flotowego BHP”.

Na pierwsze miejsce wysuwa się potrzeba opracowania regulaminu używania samochodów służbowych oraz obowiązków pracownika związanych z dbałością o powierzony pojazd. W Inter Cars Flota katalogi obowiązków pracownika zawierają nie tylko szczegółowe informacje dotyczące obowiązków przy eksploatacji pojazdu np. kontroli stanu płynów w samochodzie czy natychmiastowego informowania pracodawcy o każdej usterce samochodu, ale też cały szereg procedur związanych z bhp.

Inter Cars Flota podchodząc kompleksowo do kwestii bezpieczeństwa, opracowało specjalne procedury i zapisy w regulaminach w następujących obszarach związanych z:

 • bezpieczeństwem osób korzystających ze środków transportu
 • bezpieczeństwem otoczenia i innych użytkowników infrastruktury transportowej
 • bezpieczeństwem mienia
 • eliminacją zagrożeń dla zdrowia kierowców w ich środowisku pracy.

Ważne jest też zdefiniowanie roli Administratora Floty, czyli osoby zarządzającej dostępnym parkiem pojazdów. Do jego zadań należy również stymulowanie zachowań związanych z zachowaniem zasad bhp przez użytkownika samochodu służbowego, a przede wszystkim spełnienia wymagań zdefiniowanych w Kodeksie Drogowym, takich jak ważne Prawo Jazdy, umiejętność kierowania, właściwe bieżące predyspozycje psychofizyczne.

Zarządzanie flotą wspierające politykę bhp

Celem Polityki Samochodowej jest zwiększenie świadomości pracowników – użytkowników samochodów – w kierunku minimalizacji ryzyka szkód na zdrowiu i na mieniu w wyniku nieostrożnej jazdy.

Inter Cars Flota wprowadził szereg restrykcji dla osób, które nie przestrzegają zasad Polityki Samochodowej. Firma m. in. zastrzega sobie prawo skierowania pracownika powodującego zwiększoną liczbę wypadków w ciągu roku na ponowny egzamin kwalifikacyjny.  Pracownik, który był sprawcą zdarzenia drogowego, jest obciążany kwotą udziału własnego przy likwidacji szkody. Poza tym wraz ze wzrostem liczby wypadków w ciągu 12 miesięcy następuje gradacja kar, aż po prawo wypowiedzenia umowy o pracę po czwartym wypadku. Zatajanie szkody jest traktowane jako naruszenie regulaminu pracy z pełnymi konsekwencjami z niego wynikającymi.

Pozatechniczne metody poprawy bhp

Osoby zarządzające flotą mają też wiele nierestrykcyjnych możliwości wpływania na ukształtowanie odpowiednich zachowań czy bezpiecznych nawyków kierowców. Wśród najbardziej popularnych wykorzystywanych przez Inter Cars Flota zaliczyć można porady i  komunikaty wysyłane drogą e-mailową czy też dystrybucję ulotek zawierających kompendium zasad bezpiecznej jazdy. W tym zakresie wykorzystywane są także materiały kolportowane przez policję, firmy, stowarzyszenia lub fundacje zajmujące się statutowo taką działalnością. InterCars Flota stale współpracuję z firmą DEKRA, Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych oraz stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Oprócz tego prowadzone są teoretyczne szkolenia e-learningowe lub stacjonarne, a także praktyczne szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy. Tego rodzaju spotkania  wykorzystywane są również do szerszego propagowania, wśród użytkowników zarządzanej floty, bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Inter Cars Flota cyklicznie organizuje także Dzień BHP, w którym biorą udział specjaliści z  policji, straży pożarnej, służby zdrowia – lekarze i ratownicy.

Techniczne metody zapewnienia zasad bhp

Wśród technicznych metod zapewnienia bhp trzeba wyróżnić systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego. Zadaniem biernego systemu jest ograniczanie skutków ewentualnych kolizji, czy też wypadków drogowych. Do niego należą powszechnie używane pasy oraz poduszki bezpieczeństwa. Mniej widocznym działaniem jest odpowiednia budowa nadwozia samochodu,  stanowiąca klatkę bezpieczeństwa dla użytkownika w trakcie zderzenia drogowego. Kolejnym czynnikiem biernego systemu bezpieczeństwa jest dbałość o zewnętrzne elementy nadwozia, takie jak kształt czy składane lusterka, aby w ten sposób ograniczyć możliwość uszkodzenia osób mających styczność z pojazdem.

Systemem bezpieczeństwa czynnego są urządzenia i systemy, które pozwalają kierowcy na uniknięcie wypadku poprzez wspomaganie kierowania pojazdem, a czasami także naprawianie błędów użytkownika. Najważniejszymi systemami, które mają nam pomóc w bezpiecznym poruszaniu się po drogach to ABS (przeciw blokowaniu kół), ESP (elektroniczny system stabilizacji), ACC i inne.

Ważna jest świadomość właścicieli floty samochodowej, iż wyposażenie samochodu w tego typu narzędzia, nie stanowi zwiększenia prestiżu auta, nie jest też kolejnym gadżetem wyposażenia, ale przed wszystkim to wyraz odpowiedzialności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i wygodę w miejscu pracy.

Inter Cars Flota jako lider branży auto-moto kładzie ogromny nacisk na odpowiednie wyposażenie floty samochodowej i służy swoim doświadczeniem i wiedzą w wyborze odpowiedniego wyposażenia w zależności od przeznaczenia auta oraz zadań, jakie ma do wykonania jego użytkownik.

Innowacyjne metody wspierające politykę bhp

Inter Cars Flota, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w zakresie administrowania flotą testuje skuteczność procesowych metod zwiększania bezpieczeństwa użytkowników poprzez:

 • monitoring napraw pojazdów – dbanie o stan techniczny aut i przypominanie o terminach serwisu etc
 • monitoring zużycia paliwa
 • monitoring ryzykownych zachowań (przeciążenia, jazda dynamiczna etc)
 • propagowanie zasad ekonomicznej jazdy – poprzez przekazywanie ich w formie pisemnej p.. ulotek na przeglądach

Na podstawie analizy  w/w monitoringu właściciel floty lub jej administrator może aktywnie wpływać na świadome użytkowanie powierzonych pojazdów i kształtować bezpieczne zachowania osób kierujących tymi pojazdami.

Zarządzanie flotą to nie tylko działania organizacyjne oraz kontrola kosztów.. Jest to również realny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników tego narzędzia pracy i ich otoczenia. Firmy poprzez administratorów floty egzekwują bezpieczne zachowania swoich pracowników oraz minimalizują ryzyko finansowe działalności. Wdrożone w przedsiębiorstwie z odpowiednią starannością zasady bhp potrafią wpłynąć pozytywnie na wizerunek pracodawcy. Bardzo ważne jest także dostrzeżenie i docenienie inicjatyw z zakresu bhp, które wnoszą trwały wkład w poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Należy promować i pokazywać, jak wiele jest przykładów skutecznych działań w tym zakresie.