Dołącz do nas:

BHP w Polsce i na świecie

2018 01 24 | BHP w Polsce i na świecie

Koniec z wykładami o BHP w biurach? Ministerstwo Rozwoju chce zmian

Ministerstwo Rozwoju proponuje m. in. zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Zmiany argumentuje oszczędnością dla firm. Jak do nich podchodzą eksperci?

czytaj więcej ›

2018 01 18 | Felietony

Stres dotarł do świadomości pracodawców

Stres w pracy to bardzo poważne zjawisko. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że stres jest główną przyczyną wypadków, najczęściej zapominamy o procedurach bezpieczeństwa właśnie pod jego wpływem. Dotychczas problem stresu wśród pracowników fizycznych był bagatelizowany. Ocena ryzyka zawodowego skupiała się na zagrożeniach fizycznych, na ryzykach które mogą skutkować bezpośrednio wypadkiem. Kiedy rozmawialiśmy o zagrożeniach chorobami zawodowymi, to braliśmy raczej pod uwagę narażenie na zapylenie, kontakt z czynnikami chemicznymi czy hałas. Ale stres? Stres był zwykle przypisywany do stanowisk biurowych i prac związanych z zarządzaniem.

Tak też są skonstruowane wytyczne Instytutu Medycyny Pracy, który przygotowywał wskazówki dla lekarzy, żeby pod tym kątem badali kadrę kierowniczą. Jednak jak widać z wyników tegorocznego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy, pracownicy fizyczni również dostrzegają to zagrożenie w swoim środowisku pracy.

Z drugiej strony pytanie na ile jest to zagrożenie związane jest z konkretnym stanowiskiem, a na ile jest zależne od współpracowników i pracowników czy oczekiwanego tempa wykonywania obowiązków? A może wynika to z zachodzących zmian społecznych albo z sytuacji na rynku pracy? To z pewnością warto byłoby doprecyzować, dlaczego pracownicy czują się zestresowani. Jedno jest pewne, wszyscy jesteśmy narażeni na działanie stresu. Jest to związane zarówno z coraz szybszym tempem życia jak i z coraz większymi oczekiwaniami pracodawców. Analizując zjawisko stresu w pracy, należy zwrócić uwagę także na jego aspekt legislacyjny.

2018 01 16 | Artykuły eksperckie

Rękawice z supermarketu i niskie poczucie odpowiedzialności za pracownika?

Mali i Średni Przedsiębiorcy są gotowi inwestować w bhp głównie ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające z zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych – wynika z IV edycji badania Koalicji Bezpieczni w Pracy. Raport wyodrębnia również trzy różne postawy przedsiębiorców wobec zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród firm z sektora MŚP mamy zarówno te świadomie kreujące swoją politykę bhp, jak i te, które jedynie incydentalnie zajmują się tymi kwestiami oraz takie, które z wielką rezerwą podchodzą do realizacji wymogów formalno-prawnych narzuconych przez państwo.

czytaj więcej ›

2018 01 11 | BHP w Polsce i na świecie

Darmowe szkolenia okresowe BHP

SEKA S.A. wykonuje darmowe, obowiązkowe szkolenia bhp, finansowane w całości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy przedsiębiorca oraz osoba indywidualna, reprezentująca firmę z branży budowlanej, może ubiegać się o skorzystanie z bezpłatnych szkoleń bhp.

czytaj więcej ›

2018 01 09 | Projekty koalicji

Nowe trendy w bhp: Mobilne Centrum zapewniające bezpieczeństwo na budowach

Branża budowlana to jeden z sektorów, w którym od wielu lat notuje się najwięcej wypadków śmiertelnych. Według danych GUS w pierwszym półroczu 2017 roku na budowach miało miejsce 2254 wypadków, z czego aż 23 zakończyły śmiercią pracownika.  Bezwzględne przestrzeganie zasad bhp i korzystanie ze środków ochrony indywidualnej pozwalają ograniczyć ryzyko wypadku. Nie zawsze jednak pracownik ma dostęp do wysokiej jakości ŚOI. Mobilne Centrum BHP jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie.

czytaj więcej ›

2018 01 08 | BHP w Polsce i na świecie

TenCate z nagrodą Romanian Safety Awards 2017

W grudniu odbyła się gala finałowa Romanian Safety Awards 2017. Spośród 30 zgłoszeń zostało nagrodzonych 14 projektów, a wśród nich znalazło się rozwiązanie naszego Koalicjanta TenCate Fabrics – Tecasafe® Plus – XL 490 ARC 2. Zostało ono nagrodzone w kategorii „Best discovery”. Gratulujemy!

Więcej o Tecasafe® Plus przeczytacie na stronie TenCate.

2018 01 03 | BHP w Polsce i na świecie

Artykuł o Koalicji w Magazynie SEKA SA

Czy Polacy czują się bezpiecznie w pracy? Jakie branże uważają za najbardziej niebezpieczne? Jak często spotykają się a naruszeniami przepisów lub wypadkami w miejscu pracy? Na te i wiele innych związanych z kulturą bezpieczeństwa w miejscu pracy odpowiada Koalicja Bezpieczni w Pracy.

W najnowszym numerze Magazynu SEKA SA (strony 4-7) przeczytacie obszerny artykuł na temat działań podejmowanych przez nas i naszych Koalicjantów. Zapraszamy do lektury.