Dołącz do nas:

Partnerzy i patroni

sygnetWyd_contra

Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy) – misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

 

 

 


urzadUrząd Dozoru Technicznego realizuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych i wzrostu poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce poprzez nowoczesne, kompetentne i bezstronne wykonywanie ocen i badań technicznych.

 

 

 

 

zus Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to instytucja administracji publicznej wyznaczona przez państwo do wykonywania zadań z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. ZUS zajmuje się kompleksową obsługą systemu zabezpieczenia społecznego – odpowiada za gromadzenie i księgowanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz za ustalanie uprawnień i wypłatę świadczeń, w tym emerytur, rent, zasiłków. Zadaniem Zakładu jest także obsługa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego wpływają składki i z którego wypłacane są świadczenia. ZUS prowadzi również prewencję rentową i wypadkową.

 

logoSTOWARZYSZENIA-nr-2Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Misją Stowarzyszenia jest tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny prac. Najważniejsze cele Stowarzyszenia to: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia, popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

 

 

ciopCIOP-PIB jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działalności Instytutu jest przede wszystkim prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowywania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, ale też prawnych, ekonomicznych, medycznych i społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Istotnym elementem działalności jest też wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

 

LOGO-Pracodawcy-RPPracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Organizacja uczestniczy w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a także jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC) oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

 

logo-prezKonfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego – jest głosem biznesu. Skupia ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, jako jedyna polska organizacja pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Konfederacja skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną.

Wojewódka kancelaria prawa pracy

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. to kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Na rynku doradztwa prawnego działa w różnych formach organizacyjnych już od 2004 roku. Kancelaria skupia obecnie 14 członków Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie oraz 8 innych pracowników. W 2016 roku Kancelaria została sklasyfikowana na 2 miejscu, w obszarze prawa pracy, rankingu The Legal 500 EMEA oraz na 2 miejscu w rankingu Chambers & Partners Europe.

Patroni medialni Mistrzostw Kadry BHP

Wolters Kluwer


bhp.abc.com.pl

Serwis BHP