Fala mrozów przypomniała o trudnym współżyciu w otwartych pomieszczeniach biurowych. Przepisy BHP nie regulują tych kwestii szczegółowo, a prawo cywilne i sądy na razie przynajmniej angażowane są rzadko.

Ramy prawne wydają się jasne: za bezpieczeństwo i higienę w zakładzie czy biurze odpowiada pracodawca, właściciel obiektu. Jego odpowiedzialności nie zmniejsza powierzenie obowiązków BHP firmie zewnętrznej. Ma on reagować na zmieniające się warunki. Prawo określa jednak tylko minimalną temperaturę, która w pomieszczeniu biurowym nie może spaść poniżej 18 stopni. Główny inspektor pracy dostał w ciągu niecałych dwóch miesięcy ponad 100 skarg.

Przepisy określają, ile powietrza musi być wymienione w ciągu godziny i uzależniają ten wskaźnik od rozmiaru pomieszczenia. Co się tyczy otwierania okien, to nie ma tu zasad prawnych, w szczególności BHP. Można wprawdzie wyobrazić sobie, że firma opracuje regulamin i np. zarządzi, by wietrzono biuro w czasie przerw w pracy przy komputerze. To pracodawca organizuje pracę i może np. pogrupować pracowników o zbliżonym poziomie komfortu cieplnego blisko siebie lub w jednym pomieszczeniu.

Więcej przeczytacie tutaj.