Pod koniec roku zmieniono tryb przekazywania dotacji na inwestycje w bhp. Do tej pory pieniądze przyznawane były przedsiębiorcom wg zasady pierwszeństwa. Zmiany w art. 37c. 1 ustawy z 27 października 2017 r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2179) spowodują, że dotacje będą przyznawane w drodze  konkursu.

Co się zmieniło:

  • Otrzymanie dotacji wymaga przystąpienia do konkursu i przygotowania odpowiedniej dokumentacji – będzie oceniana ona pod kątem formalnym i merytorycznym
  • Po ogłoszeniu konkursu przez ZUS pracodawcy mają miesiąc na skompletowanie i przedstawienie dokumentacji
  • Brak sprecyzowanych kryteriów oceny pracodawców
  • Konkurs ogłaszany jest teraz raz w roku i wnioski muszą być rozpatrzone do 31 grudnia

Komentarz Elżbiety Rogowskiej, wiceprezesa Zarządu PW Krystian, członka Koalicji Bezpieczni w Pracy:

„Od samego początku program ten w bardzo dobitny sposób uwidaczniał problemy z wydolnością administracyjną ZUS. W zgłoszeniach trzeba podać tak wiele różnych parametrów, że sama ich ocena trwała bardzo długo. Błędy pojawiły się już na etapie zdefiniowania i policzenia grupy potencjalnych chętnych, wielkości przyznawanych środków, celów na jakie pieniądze mogą zostać przeznaczone oraz zasobów potrzebnych do obsługi takiego programu.

Jako dostawca specjalistycznej odzieży ochronnej i dystrybutor środków ochrony indywidualnej początkowo chcieliśmy nawet oferować naszym klientom pomoc w wypełnianiu dokumentacji do ZUS w ramach tego projektu, jednak procedura okazała się na tyle skomplikowana i czasochłonna, że bardzo szybko zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Sami składając wniosek o dotacje na jego rozpatrzenie czekaliśmy dwa lata.

Zmiany, które zostały wprowadzone pod koniec zeszłego roku zmniejszą dostępność do środków w ramach tego projektu. Najprawdopodobniej skończy się tym, że konieczne będzie wynajęcie firmy, która wypełni w odpowiedni sposób wniosek . Należy podkreślić, że po ogłoszeniu konkursu pracodawca będzie bardzo niewiele czasu na rzetelną analizę zagrożeń na danym stanowisku i skompletowanie dokumentacji.. Pracodawca powinien zatem mieć już gotowy wniosek w szufladzie, który czekałby na samo ogłoszenie konkursu. W mojej opinii to ograniczenie spowoduje, że tylko większe i bardziej sprytne firmy będą mogły skorzystać z dofinansowania na poprawę warunków bhp. Nie zwiększy to w żaden sposób dostępności środków dla pracodawców, którzy naprawdę potrzebują takiego wsparcia, a takie były założenia tego programu.” 

Wg danych GUS rośnie liczba wypadków, w tym wypadków ciężkich i śmiertelnych (dane z 3Q2017 – śmiertelne o 12 proc. w górę!). Wprowadzona pod koniec ubiegłego roku ustawa może utrwalić ten trend, co jest smutnym wnioskiem