Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych

wyjaśnienie przepisów przejściowych cz. I W dniu 22 lutego 2016 roku weszły w…