Człowiek - najsłabsze ogniwo

Pomimo ciągłego doskonalenia technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom…