Czy troska o ochronę ppoż. to przeżytek?

Dbałość o właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z…