Komentarz OPZZ do Raportu ,,Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”

Bezpieczeństwo pracy to wspólne zadanie wielu podmiotów środowiska pracy. Stąd,…