Work-life balance w Polsce

Pod koniec kwietnia weszła w życie dyrektywa work-life balance. To duże zmiany…