Kontrola trzeźwości w pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy wiąże się z wdrożeniem…