Bezpieczeństwo pracownika w okresie zimowym

Pracownicy narażeni są teraz nie tylko na czynniki wpisane w stałe ryzyka ich…