Wraz z końcem pierwszego kwartału br. obserwujemy wiele zmian i wyzwań, z którymi przyjdzie się mierzyć przez nadchodzące miesiące. Obejmują one zarówno środowisko BHP, jak i rynek pracy. Ekspertki Koalicji Bezpieczni w Pracy komentują kierunki rozwoju bezpieczeństwa w pracy. To przede wszystkim rozwój nowych technologii, który zdecydowanie nabiera tempa, jak również coraz większe znaczenie dobrostanu pracowników. Pracodawców czekają w tym roku również zmiany związane z ustawodawstwem i wdrożeniem zasad m.in. dotyczących stanowisk pracy przy monitorze.

Rosnące znaczenie pracy zdalnej

Praca zdalna na stałe zakorzeniła się nie tylko w przyzwyczajeniach, głównie biurowych pracowników, ale i w przepisach. Uwzględnienie jej w Kodeksie pracy wprowadziły prawo pracodawcy do kontrolowania pracowników zdalnych i hybrydowych, a także obowiązek dbania o przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa podczas jej wykonywania. W minionym roku model pracy zdalnej został również uwzględniony w danych o wypadkach przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Pracownicy, którzy wykonują swoją pracę zdalnie niekiedy obawiają się nadmiernej kontroli, jednocześnie pracodawcy szukają najlepszych sposób na weryfikowanie przebiegu pracy w domu, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Fundamentem prowadzonych działań powinno być zacieśnianie relacji pracownik-pracodawca, zrozumienie wzajemnych potrzeb i budowanie zaufania oraz szczerości. Na koniec dnia to wartości miękkie, promowane przez managerów, mogą przyczynić się do umiejętnego zarządzania czasem pracy i wypracowania odpowiedniej higieny pracy wśród pracowników – twierdzi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca CWS Workwear.

Co więcej, w najbliższych miesiącach obowiązkiem pracodawcy będzie dostosowanie stanowisk pracy przy monitorze, również podczas pracy zdalnej, do nowych wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. W maju 2024 r. upłynie czas na ich wdrożenie.

Nowe technologie pomocą w poprawie bezpieczeństwa

Od jakiegoś czasu technologia konsekwentnie pomaga podnosić standardy komfortu i bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez automatyzację oraz robotyzację, szczególnie w sektorze przemysłowym. Przejmuje ona zadania charakteryzujące się powtarzalnością oraz te, które niosą ze sobą wysokie ryzyko dla życia i zdrowia pracowników.

Nowe technologie nie ograniczają się jedynie do automatyzacji procesów. Obejmują także wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz sieci połączonych urządzeń, które współpracują ze sobą, gromadząc dane. Ich znaczenie w miejscu pracy będzie stale rosło. Co więcej w marcu br. w Parlamencie Europejskim zatwierdzono przyjęciu Aktu o Sztucznej Inteligencji (AI Act), który ma na celu zapewnienie bezpiecznego i etycznego wykorzystywania systemów AI – komentuje Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, Wiceprezes Zarządu PW Krystian. – Kluczową rolę ma do odegrania w tym obszarze pracodawca, od którego zależeć będzie, jak pracownicy podejdą do tych zmian, często budzących obawy o własne stanowisko pracy oraz o swoje umiejętności cyfrowe. Z pewnością potrzebne będą szkolenia, ale ważne zadanie mają managerowie, którzy sami muszą rozumieć te zmiany, wierzyć w ich wartość i odpowiednio przekazać je do zespołu oraz wspierać swoich pracowników w procesie – dodaje Elżbieta Rogowska.

Kluczowy będzie dobrostan w pracy

Aktualne wyzwania demograficzne oraz technologiczne sprawiają, że coraz trudniej zachować nam higienę pracy. Stałe wyzwania, potrzeba zdobywania nowych umiejętności przy jednoczesnym starzeniu się społeczeństwa czy coraz częstszym wypaleniu zawodowym chociażby w grupie managerów to tylko jedne z nielicznych aspektów, z jakimi przychodzi nam się mierzyć. Tym samym bardzo ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne i samopoczucie – nie tylko w pracy, ale i poza nią. Szczególnie, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

Kluczowa będzie zarówno edukacja w obszarze wellbeingu, jak i dostosowywanie działań do potrzeb pracowników czy zwiększanie motywacji do pracy. Wyzwaniem przybierającym na sile będzie efektywne zarządzanie zespołami – które coraz bardziej się różnicują, nie tylko ze względu na wiek, ale także m.in. narodowość. Pracodawcom, którym uda się temu sprostać, łatwiej będzie utrzymać pracowników nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Zrównoważony rozwój firm

W odpowiedzi na rosnące wyzwania klimatyczne i obowiązek ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne, wraz z początkiem roku obowiązywać zaczęła dyrektywa CSRD. Wprowadza ona obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju, a także jego weryfikacji. Aktualnie do raportowania ESG zobowiązane są największe jednostki zainteresowania publicznego. Natomiast już od przyszłego roku dyrektywa obejmie również wszystkie duże podmioty, a w następnych latach małe i średnie przedsiębiorstwa.

– Dbałość o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie społeczną odpowiedzialność biznesu i rosnącą świadomość przedsiębiorstw niedługo będzie w interesie większości podmiotów na rynku. Niemniej coraz więcej firm już rozpoczyna swoje przygotowania. Tym bardziej, że na aspekty środowiskowe coraz większą uwagę zwracają również sami pracownicy czy klienci. Aspekty te mają wpływ również na bezpieczeństwo w pracy i zapobieganie wypadkom, chociażby poprzez eliminowanie substancji szkodliwych. Ważną rolę odgrywają również inwestycje m.in. w materiały do pracy odpowiadające standardom. To widoczny trend, a coraz więcej pracowników chce pracować w miejscu, gdzie podejmowane działania są nie tylko przemyślane, ale i transparentne – mówi Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, Regional Manager CEE TenCate Protective Fabrics.