Dołącz do nas

Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy powstało w celu rozszerzenia działalności Koalicji, której celem jest popularyzacja kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców. Edukujemy na temat obowiązujących norm i procedur, pokazujemy dobre praktyki oraz informujemy o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Budujemy społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Ponadto jako Stowarzyszenie chcemy mieć realny wpływ na ustawodawstwo bhp w Polsce.

Jeśli jesteś osobą prywatną i chcesz działać razem z nami poprzez dołączenie do Stowarzyszenia – wypełnij Deklarację członkowską i wyślij na adres stowarzyszenie@bezpieczniwpracy.pl.

 

Co zyskasz dołączając do nas?

  • aktywny udział w spotkaniach Stowarzyszenia, komentowania aktualnych projektów i zgłaszania własnych pomysłów działań
  • kontakty wśród osób z branży oraz wymianę wiedzy i doświadczeń na aktualne bądź trudne tematy, związane z bhp
  • możliwość publikowania autorskich artykułów dotyczących aktualnych zagadnień bhp na stronie bezpieczniwpracy.pl oraz Infor.pl

Jeśli reprezentujesz firmę i chcesz nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem lub partnerstwo w wybranym projekcie – napisz do nas na adres stowarzyszenie@bezpieczniwpracy.pl.

 

Co zyskasz nawiązując współpracę z nami?

  • realny wpływ na poprawę aktualnego stanu bezpieczeństwa w Polsce poprzez udział w wybranej przez siebie aktywności
  • możliwość zgłoszenia pomysłu własnej inicjatywy lub propozycji zmian w już istniejącej w oparciu o własne doświadczenia
  • kontakty wśród osób z branży oraz wymianę wiedzy i doświadczeń na aktualne bądź trudne tematy, związane z bhp
  • rozpoznawalność wśród firm z branży oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką bhp

 

Dołącz do nas