Aktualności

Więcej aktualności

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy to projekt edukacyjny w obszarze bhp dla popularyzacji kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez edukację na temat obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jako Koalicja budujemy społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, a od 2022 r. działamy jako Stowarzyszenie.

Koalicjanci

Koalicja
Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy to projekt edukacyjny w obszarze bhp dla popularyzacji kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Budujemy społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Od 2022 r. Koalicja działa jako Stowarzyszenie. Budujemy społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera!