Koalicja Bezpieczni w Pracy realizuje 10. edycję badań dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na okrągłą rocznicę wybrany został temat wellbeing w Polsce. Zbadano postrzeganie i realne działania realizowane dla pracowników.

Wellbeing w Polsce – kompendium wiedzy

Celem badania Koalicji Bezpieczni w Pracy było poznanie perspektywy przedstawicieli pracowników i pracodawców w kontekście wellbeingu w pracy.

Z reprezentantami pracodawców (N=204) przeprowadzono wywiady telefoniczne (CATI). Grupę pracowników (N=1072) stanowiły osoby będące poza kadrą zarządzającą. Grupę dobrano tak aby odzwierciedlić strukturę branż w polskiej gospodarce. Z pracownikami przeprowadzono wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16.06-3.07.2023 r. przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii.

– Lektura poniższego raportu pozwala przyjrzeć się temu, co jest ważne dla dobrego samopoczucia w miejscu pracy z perspektywy obu grup. Stanowi też ważny przyczynek do dyskusji na temat zdrowia psychicznego w pracy. Niniejszy dokument może być pomocny w opracowywaniu odpowiednich standardów. Począwszy od dobrych praktyk i regulaminów w miejscu pracy, skończywszy na szerszym włączaniu aspektu psychologicznego do szkoleń BHP, a także nowych regulacji prawnych mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca CWS Workwear.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

  • Postrzeganie wellbeingu przez pracowników i pracodawców
  • Wpływ nowelizacji Kodeksu pracy na wellbeing
  • Wpływ stresu w miejscu pracy na wellbeing
  • Praca zdalna a wellbeing
  • BHP w miejscu pracy
  • Odzież ochronna/robocza a wellbeing

Pobierz Raport Bezpieczeństwo Pracy w Polsceraport: bit.ly/raportKoalicji2023

Termin realizacji badania: czerwiec/lipiec 2023

Lokalizacja: cała Polska

Próba: 1072 pracowników badanych techniką wywiadów online CAWI. Dodatkowo przeprowadzono 204 wywiady telefoniczne TDI na pracodawcach.