Koalicja Bezpieczni w Pracy od 2022 roku działa jako stowarzyszenie. Jego celem jest popularyzacja tematów bhp i edukacja na temat bezpiecznych warunków pracy, a także aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy od strony regulacyjnej.

Koalicja Bezpieczni w Pracy prowadzi działalność edukacyjną i popularyzacyjną od 2014 roku, jako inicjatywa firm CWS Polska, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics. W 2022 roku do Koalicji dołączyła firma Milwaukee. W inicjatywach Koalicji brały udział takie firmy jak Lafarge, SEKA S.A,  Intercars i DHL, reprezentowany przed trzy dywizje: DHL Parcel, DHL Supply i DHL Express.

Działania Koalicji

Koalicja Bezpieczni w Pracy to projekt edukacyjny w obszarze bhp dla popularyzacji kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Budujemy społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Aktywności

Koalicja Bezpieczni w Pracy wydała siedem raportów „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, poruszających najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem pracy. Dotyczyły one zarówno percepcji bhp w grupie pracowników, jak i pracodawców, gotowości inwestycyjnych w bezpieczeństwo pracy, kwestii zatrudniania cudzoziemców, zagrożeń psychospołecznych czy wpływu pandemii na bhp.

Koalicja zorganizowała również pięć edycji Mistrzostw Kadry BHP, największego konkursu branżowego, skierowanego zarówno do specjalistów i menadżerów bhp, jak i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. W 2022 roku odbywa się szósta edycja konkursu. Inicjatywę wspierają największe instytucje i organizacje, związane z bhp w Polsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan.

Koalicja nie tylko realizuje własne wydarzenia i prowadzi autorskie działania, ale również współuczestniczy w inicjatywach innych firm i instytucji, skupionych wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy. Eksperci Koalicji w 2022 roku wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo przede wszystkim” podczas Targów SAWO, czyli Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. Koalicja współpracowała również z Polskim Stowarzyszeniem HR, poprzez aktywny udział w webinarach dotyczących zagrożeń psychospołecznych oraz z Katedrą Polityki Publicznej SGH, prezentując raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” w tematycznym seminarium.

Jak duże było zaangażowanie i co to daje

Około tysiąca uczestników ostatniej edycji Mistrzostw Kadry BHP czy setki wzmianek w mediach ogólnopolskich, regionalnych i branżowych na temat każdej edycji Raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” daje Koalicji możliwość dotarcia do bardzo szerokiej grupy odbiorców. W ten sposób komunikujemy nie tylko do wąskiej grupy zainteresowanej tematyką bhp, ale do pracodawców i pracowników z każdej z branż. Poza obecnością w mediach poprzez rokroczne działania, prowadzimy regularną komunikację poprzez nasze kanały na Social Mediach i stronę www.bezpieczniwpracy.pl. Dzięki temu edukujemy w zakresie obowiązujących norm i procedur bhp, budujemy świadomość pracowników i pracodawców, a przez to inspirujemy do zmian postaw i poprawy warunków pracy.

Stowarzyszenie

Od 2022 roku Koalicja działa również jako Stowarzyszenie. – Tak bogaty dorobek w aktywnościach na rzecz krzewienia kultury bezpieczeństwa w polskich firmach chcemy przekuć w jeszcze bardziej efektywne działania na rzecz kreowania otoczenia prawnego wokół tematów związanych z bezpieczeństwem pracy. Nadal priorytetowe dla nas będą edukacja pracodawców i pracowników oraz proponowanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników – mówi Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Polska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Przedstawiciele Koalicji zapowiadają, że dotychczasowe projekty, jak coroczny raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” oraz Mistrzostwa Kadry BHP, zostaną utrzymane, natomiast spektrum aktywności poszerzy się o kwestie związane z zaangażowaniem ekspertów Koalicji w aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy również od strony regulacyjnej.

Jak czytamy w statucie stowarzyszenia, wśród celów stowarzyszenia znalazło się m. in. inspirowanie do zmian postaw i poprawy warunków pracy poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań i standardów, szczególnie w branżach o najwyższym współczynniku wypadkowości, informowanie o najlepszych praktykach rynkowych wspierających bezpieczeństwo pracowników fizycznych i produkcyjnych oraz przedkładanie propozycji legislacyjnych w zakresie poprawy warunków pracy oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pracy.

Koalicja Bezpieczni w Pracy zaprasza również chętnych – firmy, organizacje i instytucje – do partnerstwa na rzecz bezpiecznych warunków pracy oraz zaangażowania w prace Stowarzyszenia. Więcej w zakładce „Dołącz do nas”.

Współpraca z mediami Koalicja Bezpieczni w Pracy stale współpracuje z Infor.pl, największym polskim portalem dla księgowych, a także przedsiębiorców i specjalistów, w tym osób związanych bezpośrednio z bhp. Komentarze naszych ekspertów pojawiają się m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Pulsie Biznesu”. Dziennikarze chętnie sięgają po wyniki raportów „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, które były cytowane w takich tytułach jak „Polityka”, „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza” czy „Wysokie Obcasy”. Publikacje związane z Koalicją pojawiają się nie tylko w prasie, ale również na portalach: ogólnopolskich (m.in. onet.pl, wp.pl), regionalnych (m.in. gloswielkopolski.pl, dziennikzachodni.pl) oraz branżowych (m.in. portalbhp.pl, pulshr.pl).