Pytania do Mistrzostw Kadry BHP przygotował zespół ekspertek i ekspertów, który również będzie oceniał wszystkie nadesłane prace i wyłoni Mistrza lub Mistrzynię Kadry BHP 2024. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków Komisji Konkursowej.

Zmagania uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

  • Iwona Banasiewicz, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (Oddział w Radomiu), specjalista ds. BHP i p.poż w PW Krystian
  • Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Tomasz Golis, prezes Śląskiej Izby Pracodawców
  • Rafał Hrynyk, przewodniczący Platforma ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawcy RP
  • Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru SEKA S.A.
  • UW dr hab. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
  • Paweł Pawlik, ekspert BHP, członek Stowarzyszenia Koalicji Bezpieczni w Pracy
  • Artur Sobota, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy
  • dr Beata Taradejna-Nawrath, kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
  • Marta Tomaszewska, specjalista ds. bhp w CWS Polska

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Marek Maszewski.