BHP po polsku - jest dobrze, ale mogłoby być zdecydowanie bezpieczniej

Zdystansowani, formaliści, spragnieni wiedzy i ryzykanci, to dominujące postawy…


Zobacz raport Koalicji o bezpieczeństwie pracy w sektorze MŚP z 2017 roku

To już czwarta edycja raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, którego celem…


Zobacz raport Koalicji z badania wśród obywateli Ukrainy pracujących w Polsce!

Przedstawiamy piątą edycję raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, którego…


Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Zaproponowali oni wówczas prezesom dużych firm budowlanych połączenie sił w…


Zobacz najnowszy raport "Mobbing, stres, depresja w miejscu pracy"

Przedstawiamy Wam najnowszą edycję raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”,…


Słów kilka o BHP

Powstały uczelnie i szkoły, gdzie kształcimy kompleksowo nowoczesne służby BHP.…


ESENER – 2, czyli jak Polacy zarządzają bezpieczeństwem na tle UE

Jak w dziedzinie BHP wypadają polscy pracodawcy na tle krajów Unii…


Komisja Konkursowa VII Mistrzostw Kadry BHP

w CWS Polska Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Marek Maszewski....Artur…


Rękawice z supermarketu i niskie poczucie odpowiedzialności za pracownika?

To już czwarta edycja raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, którego celem…


wypadek przy pracy

Dlaczego dochodzi do wypadków przy pracy?

Prawo polskie zobowiązuje pracodawcę do przeprowadzania szkoleń BHP, w…