Przedstawiamy piątą edycję raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, którego celem jest zbadanie świadomości i postaw wobec bhp w polskich przedsiębiorstwach. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 300 obywateli Ukrainy pracujących w Polsce.

Według szacunków Departamentu Statystyki NBP w 2017 r. w Polsce przebywało średnio około 900 tys. obywateli Ukrainy. Eksperci szacują, że liczba ta może sięgać nawet 2 mln. Niezmiennie rośnie dynamika wydawanych przez państwo polskie zezwoleń na pobyt. Dane GUS pokazują, że w 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r. oraz 196,5 tys. więcej niż w 2012 r. Zezwolenia dotyczyły najczęściej obywateli Ukrainy. – Tegoroczne badanie jest odpowiedzią na dynamiczną sytuację cudzoziemców na rynku pracy w Polsce. Od trzech lat bardzo wysoki udział w strukturze zatrudnienia należy do Ukraińców. To stosunkowo nowa sytuacja dla polskich przedsiębiorców, oznaczająca wiele wyzwań dla polskich firm, również w kontekście bezpieczeństwa – mówi Andrzej Smółko, prezes CWS-boco, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

  • Charakterystyka pracowników z Ukrainy pracujących w Polsce
  • Potencjalne i realne ryzyko występujące w pracy
  • Znajomość praw i procedur bezpieczeństwa
  • Pozapłacowe świadczenia ze strony pracodawcy
  • Szkolenia BHP – realizacja i efekty
  • Stosunek do bezpieczeństwa w pracy
  • Standardy bezpieczeństwa w Polsce – opinie.

 

 

Raport jest do pobrania tutaj: Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2018

Termin realizacji badania: wrzesień 2018

Lokalizacja: cała Polska

Próba: 300 obywateli Ukrainy pracujących w Polsce