Zobacz raport Koalicji z badania wśród obywateli Ukrainy pracujących w Polsce!

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE Charakterystyka pracowników z Ukrainy pracujących…