Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, czy model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych. SEKA S.A. jeden z Koalicjantów Koalicji Bezpieczni w Pracy, wraz z sześcioma innymi firmami szkoleniowymi, uczestniczy w projekcie i będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie szkoleń okresowych.

Inicjatywa utworzenia Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wyszła w 2009 r. od Wiktora Piwkowskiego, przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Tadeusza Zająca, Głównego Inspektora Pracy. Zaproponowali oni wówczas prezesom dużych firm budowlanych połączenie sił w zakresie współpracy nad poprawą stanu BHP na polskich budowach. Najważniejszym celem zaś miało być obniżenie liczby wypadków w budownictwie, z naciskiem na wypadki ciężkie i śmiertelne.

Badanie „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016” przeprowadzone na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazało, że branża budowlana znajduje się wśród „najbardziej niebezpiecznych”, które wymienili pracownicy. Ponadto, wg statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, branża budowlana znajduje się w czołówce wypadkowości – Małgorzata Kochańska Doradca Prezesa w firmie SEKA S.A.  – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa niezwykle potrzebna. Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć ją ekspercką wiedzą i długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP, a tym samy przyczynić się do minimalizowania ryzyka występowania wypadków przy pracy – podsumowuje.

Dziś Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie tworzą sygnatariusze, generalni wykonawcy : Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota – Engil Central Europe. Polimex – Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud I członek zrzeszony firma Rembor General.

 

Więcej informacji: https://www.seka.pl/porozumienie-dla-bezpieczenstwa-budownictwie/