Szkolenia BHP a wiedza pracowników

Kluczową rolę podczas szkolenia okresowego odgrywa wykładowca. Powinien on…


Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Zawód specjalisty czy inspektora BHP kojarzy głównie się z lekką pracą biurową…


Zadania specjalisty BHP spoza zakładu pracy

Warunkiem koniecznym jest także ukończenie aktualnego szkolenia okresowego,…


Co nam dała pandemia: bezpłatne szkolenie online SEKA S.A.

Trener prowadzenia szkoleń okresowych. CELE SZKOLENIA Uczestnik spotkania dowie…


Czy szkolenia on-line to przyszłość szkoleń bhp?

Wprowadzone regulacje odnoszą się również do szkoleń okresowych osób na…


Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

SEKA S.A. jeden z Koalicjantów Koalicji Bezpieczni w Pracy, wraz z sześcioma…


Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Zawód specjalisty czy inspektora BHP kojarzy głównie się z lekką pracą biurową…


Edukacja BHP

W klasycznym ujęciu w ramach bhp możemy mówić o: szkoleniach wstępnych i…