Specjalista spoza firmy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP powinien spełniać określone wymagania. Są to m.in. wyższe wykształcenie  lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.

Specjalistą może zostać także były inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Warunkiem koniecznym jest także ukończenie aktualnego szkolenia okresowego, wymaganego dla pracowników służby BHP. Możliwość powierzenia wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy dotyczy wyłącznie firm zatrudniających poniżej 100 pracowników

Obszerny artykuł na temat zakresu obowiązków i możliwości specjalisty BHP znajduje się w numerze 7-8/2014 miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”, a także na stronie:  http://praca.wnp.pl/sluzba-bhp-i-jej-zadania,238000_1_0_0.html

Powrót do listy aktualności