Zadania specjalisty BHP spoza zakładu pracy

Możliwość powierzenia wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu…


Nad terminowością badań lekarskich czuwa pracodawca

Pracodawca, jako odpowiedzialny za system zarządzania bhp w zakładzie pracy,…


Co nam dała pandemia: bezpłatne szkolenie online SEKA S.A.

CELE SZKOLENIA Uczestnik spotkania dowie się jakie zmiany powinny być…


Bezpieczeństwo Pracy w Polsce - raport 2015

prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – łatwe czy trudne do…


Przestrzeganie standardów BHP w miejscu pracy

Statystyki jednak wskazują, że przestrzeganie standardów BHP w zakładach pracy…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2019 roku

Kontrola, nadzór i audyt bhp w zakładach pracy Najbardziej efektywnym i…


Służba BHP - etatowa, czy zewnętrzna?

Zgodnie z Raportem „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015” zdania pracodawców na…


Słów kilka o BHP

Powstały uczelnie i szkoły, gdzie kształcimy kompleksowo nowoczesne służby BHP.…