Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015

raport1

Celem drugiej edycji badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015” było sprawdzenie, jak pracodawcy postrzegają temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, czy ich zdaniem przedsiębiorstwa wystarczająco inwestują w zarządzanie bezpieczeństwem pracy i jakie są najistotniejsze koszty wypadków.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

 • postrzeganie rangi tematu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce;
 • znaczenie BHP dla pracowników i pracodawców;
 • wpływ związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz instytucji publicznych na poprawę BHP w Polsce;
 • formy organizacji służby BHP w zakładach pracy i ich ocena;
 • inwestycje w BHP – korzyść ekonomiczna czy nieuzasadniony wydatek;
 • koszty wypadków i nieobecności pracownika związanych z naruszeniem procedur BHP;
 • struktura branżowa, czyli najbardziej niebezpieczne sektory;
 • obecne wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – łatwe czy trudne do spełnienia;
 • BHP a sprawne funkcjonowanie zakładów pracy w Polsce;
 • znaczenie i jakość szkoleń z zakresu BHP;
 • działania promujące BHP wśród pracowników.

Raport Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015

Termin realizacji badania: 29 września – 12 października 2015 roku

Lokalizacja: cała Polska

Próba: N=500