Wyniki badania opinii „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014”

Przeczą temu analizy przyczyn większości zaistniałych wypadków przy pracy,…


Bezpieczeństwo Pracy w Polsce - raport 2015

BHP; struktura branżowa, czyli najbardziej niebezpieczne sektory; obecne wymogi…


Przestrzeganie standardów BHP w miejscu pracy

Mimo wielu zagrożeń, osoby pracujące w większości czują się bezpiecznie, a swój…


Czy warto inwestować w BHP? BHP to zbędny wydatek, czy inwestycja?

Istotnymi kosztami wypadków przy pracy i nie przestrzegania procedur BHP są, w…


Inteligentna odzież robocza już niedługo będzie codziennością

Poczynając od zwiększenia fizycznej ochrony pracowników, po uszczelnienie…


Znamy laureatów I Mistrzostw Kadry BHP

Oprócz tego, za najciekawsze rozwiązania studium przypadku zostały przyznane…


„Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016” – relacja z konferencji

Procedury bezpieczeństwa Prawie wszyscy respondenci deklarują znajomość…


Holistyczne podejście do bezpieczeństwa pracy kierowców

Poszczególne zasady, przepisy i procedury bhp dotyczą zarówno kadry…


Dobre nawyki pomogą w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Koszty wypadków i nieobecności pracownika związane z naruszeniem procedur BHP…