Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Spośród 430 uczestników Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń z firmy Logwin Air+Ocean Poland Sp. z o.o.  Miejsca na podium zajęli również Barbara Makowska z Weyerhaeuser Poland sp. z o.o. i Tomasz Forenc z firmy Conart Sp. z o.o.

Ponad 430 uczestników i 100 godzin poświęconych na wypełnienie testów wiedzy – właśnie zakończyła się pierwsza edycja Mistrzostw Kadry BHP. To jedno z największych tego typu wydarzeń branżowych w Polsce. Do konkursu przystąpili managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwiązani zawodowo z branżą.

Naszym celem było znalezienie  najlepszych ekspertów BHP w Polsce. Dodatkowo element współzawodnictwa i atrakcyjne nagrody miały zachęcić  do dalszego  poszerzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Dziś śmiało mogę powiedzieć, że to się udało. Duże zainteresowanie konkursem pokazuje, że taka inicjatywa była potrzebna, a temat kultury bezpieczeństwa pracy jest ważny zarówno dla ekspertów, pracodawców jak i pracowników. Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Trzydzieści osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zakwalifikowano  do drugiego etapu, gdzie na uczestników czekał kolejny test oraz studium przypadku do rozwiązania.

Poziom Mistrzostw Kadry BHP był bardzo wysoki – mówi Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej. Pytania przygotowane przez doświadczonych specjalistów i uznane autorytety z branży BHP w Polsce były naprawdę trudne, a czas na udzielenie odpowiedzi ograniczony. Mimo to w pierwszym etapie aż 1/3 uczestników uzyskała w teście co najmniej 80 procent, a o awansie do finałowej 30. decydowały dosłownie pojedyncze punkty.

Finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród osób, które zdobyły największą liczbę punktów, na które sumują się poprawne odpowiedzi z testu etapu II oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za rozwiązanie case study. W przypadku pytania opisowego pod uwagę były brane najlepiej dobrane narzędzia oraz najwłaściwiej uzasadniony sposób działania.

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwycięzcy Mistrzostw Kadry BHP zostali uhonorowani 24 czerwca 2015 roku podczas uroczystej gali w Warszawie, której Partnerem był Tauron Dystrybucja S.A.

Laureaci oprócz tytułów otrzymali również atrakcyjne nagrody (laptop, tablet, aparat, bony szkoleniowe oraz szyte na miarę kurtki typu Softshell). Upominki ufundowały Koalicja Bezpieczni w Pracy, SEKA S.A i  firma Krystian.

Oprócz tego, za najciekawsze rozwiązania studium przypadku zostały przyznane wyróżnienia w postaci szytej na miarę kurtki typu Softshell firmy Krystian oraz 3-miesięcznego dostępu do Serwisu BHP w wersji Gold oraz Navigator Procedur BHP ufundowanego przez Wolters Kluwer. Dodatkowo Komisja Konkursowa wyróżniła uczestnika, który uzyskał najlepszy wynik z testu wiedzy.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

 

Partner Gali Mistrzostw Kadry BHP:

 

 logo_Tauron_DYSTRYBUCJA

 

Partnerzy Merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:

                                           

 logos