Skład komisji BHP

BHP...Co do składu komisji BHP wskazać należy, iż zgodnie z art. 23712 k.p. w…


Powierzenie zadań służby BHP pracownikom i zewnętrznym specjalistom

podmiotu, któremu to zostaną powierzone zadania służby BHP....., zgodnie z…


Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Jak zostać pracownikiem służby BHP?...Istnieją także uczelnie, które tworzą…


CWS-boco na Forum Nowoczesnego BHP

BHP CWS-boco, prelegenta Forum Nowoczesnego BHP. Tegoroczna edycja Forum…


Kierownicy ds. bhp mogą zarobić ponad 11 tys. zł miesięcznie

Zawód specjalisty bhp wymaga ciągłego podnoszenia własnych…


Czy spółka należąca do grupy kapitałowej musi zatrudniać na etacie pracownika BHP?

BHP....może wydawać się aby zadania służby BHP świadczyła na rzecz jednej ze…


Komunikacja elektroniczna w BHP

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane pozyskane z internetowego badania…


Zobacz najnowszy raport "Rola i wizerunek służb bhp"

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE Zadania należące do obowiązków służbowych przed i…


Raport "Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służb BHP"

Przepracowany jak bhp-owiec Badanie pokazało, że w trakcie pandemii do…