Dzisiaj w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, prezentująca wyniki badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014”, przeprowadzonego przez instytut badawczy Millward Brown na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy. Dla 67 proc. Polaków charakter ich pracy wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia lub życia. Ponad połowa czuje się w pracy bezpieczniej, niż wskazuje na to ryzyko związane z wykonywanym zawodem.


Zdaniem ponad dwóch trzecich pracujących Polaków charakter ich pracy wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia, z czego dla 9 proc. z nich jest to zagrożenie bardzo poważne. Co trzeci pracownik w ciągu ostatnich lat był świadkiem lub słyszał o wypadku w swoim miejscu pracy, z czego aż 7 proc. stanowiły wypadki śmiertelne. Co piąty pracownik doświadczył rażących naruszeń przepisów BHP, dokonywanych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców.

DSC09462

Pomimo to zaledwie 13 proc. pracowników obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy. Zdecydowana większość (87 proc.) czuje się tam bezpiecznie, biorąc pod uwagę zabezpieczenia zapewniane przez pracodawcę, z czego ponad połowa (58 proc.) czuje się bardzo bezpiecznie.
Poczucie zagrożenia pracowników jest znacznie mniejsze niż rzeczywiste zagrożenie. Ponad połowa pracowników (57 proc.) czuje się w pracy bezpieczniej, niż wynika to z potencjalnego ryzyka związanego z wykonywanym przez nich zawodem.

Wyniki badania wskazują, jak ważna jest edukacja w zakresie BHP. Pomimo, że większość pracowników czuje się bezpiecznie w swoim miejscu pracy, a swoją wiedzę z zakresu procedur bezpieczeństwa ocenia dobrze, to realny poziom ryzyka wydaje się być znaczący – powiedział Andrzej Smółko, Prezes Zarządu CWS-boco Polska. – Wskazuje na to nie tylko wysoki odsetek rażących naruszeń przepisów BHP, ale także duża liczba wypadków – dodał.

DSC09452

Branże obarczone największym ryzykiem

Zdaniem większości respondentów są to budownictwo i przemysł wydobywczy (odpowiednio 71 proc. i 67proc. wskazań). Niemal połowa badanych wskazała przemysł chemiczny, a co trzeci transport i logistykę. Prawie jedna czwarta za najbardziej niebezpieczne branże uważa energetykę i lotnictwo, 9 proc. zaś branżę medyczną. Z kolei trzy najpoważniejsze zagrożenia wskazywane przez pracowników, których charakter pracy wiąże się z potencjalnym ryzykiem, to wypadek samochodowy (22 proc., najczęściej związany z sektorem transportu i logistyki), praca na wysokości (18 proc., najczęściej wskazywana w sektorze budowlanym) oraz niebezpieczne maszyny (11 proc., najczęściej wskazywane w sektorze budowlanym).

Wypadki oraz rażące naruszenia przepisów zdecydowanie częściej zdarzają się w branży produkcyjnej, najczęściej w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 250 zatrudnionych). Z deklaracji respondentów wynika jednak, iż to właśnie większe zakłady bardziej dbają o organizację i zakres szkoleń BHP, niż małe lub mikro przedsiębiorstwa. Stosunkowo najmniej potencjalnie i realnie niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce w branży usługowej, najczęściej w mniejszych zakładach pracy (do 50 zatrudnionych).

DSC09518

Procedury bezpieczeństwa i szkolenia BHP

Zdecydowana większość pracowników (ponad 90 proc.) twierdzi, że zna procedury bezpieczeństwa obowiązujące pracodawcę, a w sytuacji złamania lub nieprzestrzegania przez niego procedur bezpieczeństwa powiadomiłaby Państwową Inspekcję Pracy o zdarzeniu.

Zdaniem Witolda Polkowskiego, Doradcy Prezydenta Pracodawców RP, poprawność nakazująca dostrzeganie problemów z bezpieczeństwem pracy i uznająca stosowane środki profilaktyczne za wystarczające, szczególnie wybrzmiała w wynikach badania.

Respondenci ocenili szkolenia BHP jako użyteczne, a tak naprawdę odbywają sięone według programów od lat nieaktualizowanych – poinformował Polkowski. – Pracownicy uważają się za dobrze przeszkolonych, deklarując znajomość przepisów i procedur BHP. Przeczą temu analizy przyczyn większości zaistniałych wypadków przy pracy, spowodowanych odstępstwami od procedur BHP – dodał.

Grzegorz Kowalczyk, Senior Consultant w Millward Brown, który koordynował realizację badania, uważa, że Polacy mają dość luźny stosunek do bezpieczeństwa.

Panuje przeświadczenie, że przykre doświadczenia spotykają najczęściej kogoś innego. Stąd zapewne tak wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa i przeświadczenie, że jest się doskonale przeszkolonym w tymzakresie” – stwierdził Kowalczyk.

 

Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014” zostało zrealizowane na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy przez instytut badawczy Millward Brown w lipcu 2014 roku, na reprezentatywnej próbie Polaków pracujących zawodowo.

 

 

Powrót do listy aktualności