Zmiany w przepisach BHP i PPOŻ

ZMIANY W PRZEPISACH BHP Rada Ministrów rozszerzyła wykaz prac szczególnie…


Czy przepisy bhp chcą nam utrudnić życie?

Czy plaster może się przeterminować? W ilu biurach kobiety w ciąży po czterech…


Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Upały nie zwalniają z obowiązku przestrzegania przepisów bhp, choć wysokie…


Kwestie BHP w pakiecie „100 ułatwień dla przedsiębiorców”

Pakiet dla Przedsiębiorców, oprócz spraw podatkowych i prawnych, obejmuje…


Rażące naruszenia przepisów BHP dotykają co piątego pracownika

Mimo to badania pokazują, że liczba naruszeń przepisów BHP jest tam znacznie…


Co się zmieni w przepisach BHP od stycznia 2019 roku?

Z początkiem roku 2019 mają wejść w życie zmiany w BHP dotyczące szkolenia…


Czy pracodawcy z sektora MŚP znają przepisy bhp?

Stworzenie bezpiecznego miejsca pracy to obowiązek każdego pracodawcy, jednak…


Brak wiedzy o przepisach BHP to główna przyczyna wypadków przy pracy - statystyki

Brak wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i lekceważenie przepisów BHP to wciąż…