Przedstawiony 9 czerwca przez ministra Morawieckiego tzw. Pakiet dla Przedsiębiorców, oprócz spraw podatkowych i prawnych, obejmuje również kilka kwestii związanych z przepisami BHP i prawem budowlanym.

Ministerstwo Rozwoju proponuje zmniejszenie o 30 proc. wynikających z przepisów o BHP obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn budowlanych. Zapowiedziano ograniczenie liczby maszyn budowlanych, dla obsługi których potrzebne są specjalne uprawnienia.

Więcej na ten temat można przeczytać na polskieradio.pl