Kwestie BHP w pakiecie „100 ułatwień dla przedsiębiorców”

Pakiet dla Przedsiębiorców, oprócz spraw podatkowych i prawnych, obejmuje…


Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Upały nie zwalniają z obowiązku przestrzegania przepisów bhp, choć wysokie…


Rażące naruszenia przepisów BHP dotykają co piątego pracownika

Mimo to badania pokazują, że liczba naruszeń przepisów BHP jest tam znacznie…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2019 roku

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów bhp Za nieprzestrzeganie…


Brak wiedzy o przepisach BHP to główna przyczyna wypadków przy pracy - statystyki

Brak wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i lekceważenie przepisów BHP to wciąż…


Zmiany w przepisach BHP i PPOŻ

ZMIANY W PRZEPISACH BHP Rada Ministrów rozszerzyła wykaz prac szczególnie…


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dobre praktyki dystrybutorów energii elektrycznej

Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę o branży energetycznej i Grupie…


- Jakie obowiązki ma pracownik?

Według kodeksu pracy każdy pracownik ma obowiązek: znać przepisy i zasady BHP,…


Czy przepisy bhp chcą nam utrudnić życie?

Czy plaster może się przeterminować? W ilu biurach kobiety w ciąży po czterech…