Praca zawodowa to aktywność, na którą poświęcamy większą część naszego życia. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzeganie wymagań w zakresie BHP jest więc jednym z kluczowych obowiązków egzekwowanych zarówno wobec pracowników, jak i zewnętrznych podwykonawców przez firmy zrzeszone w PTPiREE. Energa-Operator, innogy Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz PGE Dystrybucja stosują szereg rozwiązań prewencyjnych, które pozwalają zwiększyć świadomość pracowników w zakresie występowania zagrożeń w miejscu pracy, a także stawiają sobie za cel edukację osób niebędących pracownikami spółek. Cykliczne szkolenia, akcje edukacyjne czy materiały promujące bezpieczeństwo i higienę w zakładzie pracy mają za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku, a w konsekwencji zapewnić pełny komfort pracy pracownikom i podwykonawcom.

Jak pokazały statystyki Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2016 roku nastąpił wzrost wypadków przy pracy o 5,7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku (pierwszy wzrost od pięciu lat) – to pokazuje, że stosowanie się do zasad oraz obowiązujących norm BHP w miejscu pracy jest niezbędne. Wypadek to przede wszystkim straty moralne i społeczne, ale również ekonomiczne (szacuje się, że w pierwszym półroczu 2016 roku liczba wypadków osiągnęła 40 tys. Koszty, które z tytułu zdarzeń musieli pokryć państwo, pracodawcy i pracownicy to ok. 10 mld zł). W wielu miejscach pracy o normach i obowiązujących przepisach BHP zarówno pracodawcy i pracownicy przypominają sobie dopiero wtedy, kiedy dojdzie do zdarzenia niebezpiecznego.

„Bezpieczniki Tauron. Włącz w pracy”

W 2014 i 2015 roku Tauron Dystrybucja zarejestrował na terenie swojego działania (województwa: opolskie, dolnośląskie, śląskie i małopolskie) w sumie 27 wypadków porażenia prądem wśród osób nie będących pracownikami spółki. W tym roku zarejestrowano już 30 wypadków związanych z porażeniem prądem, w tym 13 śmiertelnych.

– Aby zmniejszyć liczbę porażeń prądem elektrycznym, szczególnie w obszarze pracy zawodowej, chcemy uczulić pracodawców, kierowników i brygadzistów, by przypominali pracownikom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pracy. To główne założenie naszego programu edukacyjnego „Bezpieczniki Tauron. Włącz myślenie” – mówi Marcin Marzyński, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja.

W ramach programu uruchomiono specjalną, dedykowaną stronę internetową bezpiecznikitaurona.pl, na której można znaleźć materiały edukacyjne. Każdy przedsiębiorca może pobrać ze strony internetowej projekty plakatów z numerami służb, które należy powiadomić w razie wypadku.

Edukacja obrazem i karty ratownicze pojazdów

Jedną z pierwszych inicjatyw Energi, mających na celu poprawę warunków BHP był cykl filmów propagujących bezpieczną pracę na sieci. Wieloodcinkowa formuła posiadała jedno wspólne hasło – „W BHP nie ma drogi na skróty”. Zrealizowanych zostało 6 filmów, które dotyczyły: asekuracji podczas prac, dopuszczenia do pracy, prac na wysokości, prac ziemnych, ról i obowiązków osób zaangażowanych w pracę oraz przygotowania strefy pracy.

Jedną z ostatnich inicjatyw, wprowadzonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników było wyposażenie floty samochodowej w Karty ratownicze pojazdów. Karta ratownicza to zestandaryzowana informacja, która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy tez gazowych napinaczy pasów. Karta ratownicza pozwala skrócić czas czynności ratunkowych o 30 procent, a inicjatywa wyposażenia pojazdów w takie karty wynika ze specyfiki działania firmy – rozległość obszarowa i konieczność nasilonego, intensywnego przemieszczania się samochodem.

1 z 10 tysięcy

W spółkach z Grupy ENEA wiedza o bezpieczeństwie pracy propagowana jest poprzez Konkurs Wiedzy Energetycznej „1 z 10 tysięcy”.  Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę o branży energetycznej i Grupie ENEA, ogólne przepisy BHP, przepisy prawa pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Dotychczasowe zmagania podzielone były na dwa etapy: eliminacje i finały. Ostatni konkurs odbył się w 2015 roku.

Zdrowie, nasze zdrowie

Sprawnie i umiejętnie przeprowadzona pierwsza pomoc znacząco zwiększa szanse na ocalenie zdrowia i życia. innogy Stoen Operator angażuje się w szereg programów, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a przede wszystkim edukacji i szkolenia pracowników. Program Safety Impuls pozwala na wizualizację zagrożeń i prawidłowych zachowań w środowisku pracy w formie plakatów umieszczanych raz w miesiącu
w obiektach biurowo-technicznych. Program „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy”  polega na szkoleniu kadry managerskiej oraz cykliczne spotkania z pracownikami innogy Stoen Operator i innogy Polska dotyczące czynnego uprawiania sportu: „Smocze  Łodzie”, drużyna piłkarska i szachowa. Dodatkowo w ramach programu realizuje się zagadnienia z zakresu ratownictwa przedmedycznego oraz akcje wolontariackie.  W ramach programu Safety Walk innogy przeprowadza kontrole kadry inżynieryjno-technicznej w miejscu pracy, egzekwując tym samym przestrzeganie najwyższych standardów BHP.

Czego Jaś się nie nauczył…

PGE Dystrybucja prowadzi szereg akcji skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach programu budowania świadomości bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Wśród działań skierowanych do najmłodszych użytkowników energii elektrycznej są spotkania z energetykami na terenie Rejonów Energetycznych.  Oddziały PGE Dystrybucja S.A. organizują w swojej siedzibie zajęcia dydaktyczne w ramach cyklu „Bezpieczne lekcje”.
W trakcie zajęć przeszkoleni pracownicy opowiadają dzieciom historię przedsiębiorstwa, wyjaśniają w jaki sposób prąd trafia do gniazdek, ostrzegają przed niebezpieczeństwami płynącymi z niewłaściwego korzystania z urządzeń energetycznych, a także umożliwiają zobaczenie od środka Zakładowej Dyspozycji Ruchu. W spotkaniu wzięło już udział kilka tysięcy dzieci. Najdłużej realizowanym programem budowania świadomości bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej jest program „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel” w warszawskim oddziale spółki.

Żródło: Ptpiree.pl