Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie

Jakub Nowak, główny specjalista ds. bhp, ekspert SEKA S.A. wystąpi na II…


Dobre nawyki pomogą w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Wiedza o procesach budujących nawyki może być przydatna w planowaniu i…


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dobre praktyki dystrybutorów energii elektrycznej

Cykliczne szkolenia, akcje edukacyjne czy materiały promujące bezpieczeństwo i…


Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny…


Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny…


OSHwiki – nowa platforma internetowa na temat bezpieczeństwa i higieny pracy

OSHwiki jest pierwszą platformą internetową, która pozwala internautom na…


Nabycie uprawnień do przeprowadzania szkoleń okresowych

Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z…


Dopuszczenie do pracy cudzoziemca a szkolenia BHP

i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i…


Europejskie Obserwatorium Ryzyka

Celem Europejskiego Obserwatorium Ryzyka EU-OSHA jest identyfikacja nowych i…