OSHwiki jest pierwszą platformą internetową, która pozwala internautom na wymianę wiedzy w dziedzinie BHP w dowolnym języku. Jej zadaniem jest wspieranie środowiska związanego z pracownikami w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy.

Dzięki platformie specjaliści mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w środowisku branżowym. Specjaliści z dziedziny BHP zamieścili na niej liczne artykuły, dotyczące poszczególnych informacji dotyczących BHP. Platforma OSHwiki została uruchomiona prze Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) podczas XX Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2014. Z treściami na platformie można zapoznać się pod adresem www.oshwiki.eu.

‹ powrót do listy aktualności