Celem Europejskiego Obserwatorium Ryzyka EU-OSHA jest identyfikacja nowych i pojawiających się zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu poprawy terminowości i skuteczności działań prewencyjnych. Aby osiągnąć ten cel, Obserwatorium prezentuje przegląd bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Europie, opisuje tendencje i czynniki bazowe i przewiduje zmiany w pracy i ich prawdopodobny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Informacje o misji i działaniach Europejskiego Centrum Ryzyka można znaleźć na stronie:

https://osha.europa.eu/en/riskobservatory