Jakub Nowak, główny specjalista ds. bhp, ekspert SEKA S.A. wystąpi na II Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie, 1 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy. Prelekcja nosi tytuł „Instruktaż stanowiskowy – cel, metodyka, korzyści”.

„Instruktaż stanowiskowy – cel, metodyka, korzyści” to przedstawienie zasad prowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do pracy, jako jednego z głównych elementów budowania świadomości pracowników i budowania bezpiecznych postaw. Podczas wystąpienia omówiony zostanie proces nauczania dorosłych oraz wskazane zostaną różnice między szkoleniem informacyjnym przy wejściu na budowę, a instruktażem stanowiskowym i korzyści z obydwu tych form.

 

Więcej informacji na stronie seka.pl