Kodeks pracy: praca zdalna i nowe urlopy

Praca zdalna, tak jak i stacjonarna, będzie podlegała ocenie ryzyka zawodowego…


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dobre praktyki dystrybutorów energii elektrycznej

Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę o branży energetycznej i Grupie…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w grudniu 2018 roku

Stąd też konieczność poprawnej i zgodnej z przepisami organizacji czasu pracy…


Nowe zasady ochrony kobiet w pracy

Portal bhp.abc.com.pl opublikował artykuł dotyczący przepisów prawa pracy i…


Pracownik po sześćdziesiątce to wyzwanie czy skarb?

Czas na przerwę, prawidłowa postawa przy biurku, czy odpowiednia odzież…


Brak wiedzy o przepisach BHP to główna przyczyna wypadków przy pracy - statystyki

Brak wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i lekceważenie przepisów BHP to wciąż…


Obowiązki przestrzegania przepisów oraz zasad BHP

Jednym z podstawowych obowiązków z zakresu BHP wynikającym z przepisów Kodeksu…


Skład komisji BHP

W wyniku czego minimalny skład komisji BHP dopuszczalny przez przepisy kodeksu…


Człowiek - najsłabsze ogniwo

W ostatnich latach standardy branżowe, przepisy BHP i wymogi prawa pracy w…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp we wrześniu 2018 roku

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustaw, wśród których są też zmiany…