Portal bhp.abc.com.pl opublikował artykuł dotyczący przepisów prawa pracy i bhp, które otaczają kobiety szczególną ochroną z uwagi na kondycję fizyczną oraz macierzyństwo. Ochrona ta przejawia się ograniczeniami dotyczącymi zmiany warunków pracy oraz rozwiązywania stosunku pracy kobiet w ciąży, zatrudniania ich w porze nocnej, godzinach nadliczbowych czy poza stałym miejscem pracy.

Istotnym elementem tej ochrony, zapewniającym pracownicy niedopuszczenie do nadmiernego lub szkodliwego dla jej zdrowia wysiłku, jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia. Więcej w artykule.