Jak zweryfikować, czy pracownicy firm zewnętrznych przeszli szkolenie bhp?

Pracodawca może uzależnić realizację umowy od przedstawienia przez kontrahenta…


Nowe zasady ochrony kobiet w pracy

Portal bhp.abc.com.pl opublikował artykuł dotyczący przepisów prawa pracy i…


Państwowa Inspekcja Pracy o przepracowanych lekarzach

Państwowa Inspekcja Pracy za jeden z priorytetów w działaniach…


Zobacz najnowszy raport "Mobbing, stres, depresja w miejscu pracy"

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE Czynniki psychospołeczne – rozumienie pojęcia…


Zostań Mistrzem Kadry BHP!

prawa pracy oraz orzecznictwa sądów pracy....musiał – oprócz potwierdzenia…


Podstawowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP

Wskazać należy jednak, iż przepis art. 23 Ustawy o ZZ uprawnia organizacje…


Optymalizacja kosztów pracy

Do tempa i skali tych zmian przyczyniły się również nowelizacje przepisów prawa…


Kontrole PIP w 2022 roku

przepisów prawa pracy, higieny pracy oraz legalności zatrudnienia....Warto mieć…


Badania medycyny pracy a zmiana stanu zdrowia

Przepisy prawa pracy co do zasady przewidują trzy rodzaje badań lekarskich tj.…


Sejm bierze się za nierówności płacowe i pracuje nad rozszerzeniem definicji mobbingu

.– Jest to o tyle ważne, że zgodnie z badaniem Koalicji Bezpieczni w Pracy…