Pracodawca może uzależnić realizację umowy od przedstawienia przez kontrahenta oświadczenia, że ten zrealizował w stosunku do swoich pracowników wynikające z przepisów prawa pracy obowiązki.

Więcej informacji w artykule na stronie bhp.abc.com.pl