Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w grudniu 2018 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

Na czym polega audyt bhp w firmie?

Istotą audytu bhp jest przeprowadzenie analizy faktycznego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na identyfikację wszystkich nieprawidłowości występujących w firmie i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Bezpieczne odśnieżanie dachów

Nadmiar śniegu zalegającego na dachu może doprowadzić do katastrofy budowlanej,
a zwisające sople mogą zagrażać przechodniom. Zgodnie z obowiązującym prawem, zarządca lub właściciel budynku mieszkalnego, przemysłowego czy korporacyjnego obowiązany jest zadbać o regularne oraz bezpieczne odśnieżanie dachów.

„Zielone przepisy” dotyczą wszystkich przedsiębiorców

Każda firma, nawet najmniejsza, ma obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska. Obowiązki te polegają w większości na cyklicznym składaniu raportów, sprawozdań, wynikających bezpośrednio z treści ustaw i rozporządzeń.

BHP: organizacja czasu pracy przy stanowisku z komputerem

Zbyt długie stanie lub zbyt długie siedzenie w jednej pozycji może prowadzić do schorzeń  kręgosłupa. Praca w pozycji stojącej jest bardziej męcząca, jednak to siedzenie powoduje znacznie większe (o ok. 40 do 90%) obciążenie kręgosłupa lędźwiowego. Stąd też konieczność poprawnej i zgodnej z przepisami organizacji czasu pracy pracowników.

BHP a jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza, w której nie ma zatrudnionych osób, nie podlega określonym w prawie pracy obowiązkom bhp. W momencie, kiedy firma zaczyna zatrudniać pracowników – staje się pracodawcą, którego będą obowiązywały przepisy BHP wynikające z Kodeksu pracy, a także z innych rozporządzeń i ustaw.

PPOŻ – zasady ewakuacji z budynków

W każdym budynku powinna być zagwarantowana możliwość przeprowadzenia ewakuacji ludzi. Osoba zarządzająca obiektem ma obowiązek przeprowadzenia cyklicznych szkoleń z zasad bezpiecznej ewakuacji. Podczas takich spotkań przekazywane są najważniejsze kwestie dotyczące przebiegu sprawnej akcji.

Zmiany przepisów BHP w 2019 r. – podsumowanie

W 2019 r. już od stycznia weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. W zakresie bhp zmieniły się dwie kwestie:

  • Szkolenia okresowe bhp. Po zmianach nie będzie wymagane dla pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym.
  • Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

Imienne zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych z terminem ważności

Rozporządzenie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadza nowe wymogi posiadania imiennych zezwoleń. W myśl ustawy zezwolenia wystawione do dnia:

  • 31 grudnia 2004 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
  • 31 grudnia 2014 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  • 1 stycznia 2015 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Od stycznia nowe uprawnienia IOŚ

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie kolejna ustawa z zakresu ochrony środowiska. Od stycznia do zadań inspekcji należy również ściganie przestępstw przeciwko środowisku, określonych w Kodeksie karnym, w ustawie o odpadach oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń. Inspektorzy mogą też wnosić akty oskarżenia.

BHP: ochrona pracy kobiet

Kobiety różnią się od mężczyzn m.in. anatomiczną budową ciała, jak też wartościami rozwijanej siły. Biorąc pod uwagę te i inne czynniki, podczas definiowania parametrów charakteryzujących stanowiska pracy, przyjęto inne wartości dla kobiet niż dla mężczyzn. Wykaz prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia określa Rada Ministrów w drodze
rozporządzenia.