Bhp podczas pracy na mrozie

Pracownicy wykonujący swoją pracę na otwartej przestrzeni są narażeni na…


Standardy BHP w pracy chronionej

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła w ubiegłym roku ponad 2 tys.…


Najważniejsze zasady bhp w pracy biurowej

Z jakimi innymi zagrożeniami dla zdrowia wiąże się praca przy komputerze i jak…


Konferencja "Bezpieczna Praca Spawacza"

Już 22 kwietnia w Katowicach odbędzie się trzecia edycja branżowej konferencji…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w grudniu 2018 roku

BHP a jednoosobowa działalność gospodarcza Jednoosobowa działalność…


Wydarzenia branży BHP - 2016

Pożarnictwa i Ratownictwa Targi dotyczące BHP 26 kwietnia Poznań Konferencja…


Bezpieczeństwo Pracy w Polsce - raport 2015

sektory; obecne wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – łatwe…


Powierzenie zadań służby BHP pracownikom i zewnętrznym specjalistom

Utworzenie Służby BHP w zakładzie pracy często jest jednak uważane przez…


Dzień wolny w zamian za udział w okresowym szkoleniu bhp

W sytuacji, gdy pracodawca nie może zorganizować szkolenia bhp w „normalnych”…


Szkolenia BHP niezbędne w pracy

O tym jakie są rodzaje szkoleń, zapisy kodeksu pracy w tym względzie oraz kto…